Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kaľava - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kaľava, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka bola postavená až v roku 1932 s patrocíniom Povýšenia sv. Kríža. Hudák vo svojom diele Patrocíniá na Slovensku síce uvádza, že kaplnka v uvedenom roku bola postavená namiesto staršej, ale dôkazy o predchádzajúcej stavbe neexistujú. [1] Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom a rovným stropom. Okná boli kedysi s lomeným zakončením, podobne ako portál. [2] Dnes je všetko inak. Stavbu nevkusne zmodernizovali.
 

Zariadenie je z prvej polovice 20. storočia s použitím barokových sôch z konca 18. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] www.kalava.sk (26.10.2016)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 6.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 6.
Bibliografia
www.kalava.sk
GPS
48.934759, 20.868256
48°56'05.1"N 20°52'05.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk