Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kalnište
Lokalita
obec Kalnište, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kaštieľ z roku 1774. Stavba bola v druhej svetovej vojne poškodená. Kaštieľ je jednopodlažná budova so strednou chodbou a vstupnou sieňou, na ktoré boli napojené miestnosti s pôvodnými barokovými klenbami. [1] Ide o podpivničenú blokovú stavbu s trojtraktovou dispozíciou a s konštrukčným dvojtraktom. Dispozícia je nenarušená, v strednom trakte sú dodatočne pristavané sekundárne priečky. Objekt má zachované barokové klenby tzv. české placky so štukovou pásovou výzdobou a zrkadlami, pivnice majú valené klenby s lunetami. Časť prízemia je zastropená drevenými trámovými stropmi. [2]
 

Fasáda kaštieľa je prekvapivo bohato zdobená štukovými nadokennými rímsami, štylizovanými volútovými a mušľovými hlavicami pilastrov a štylizovanou rokajovou kartušou vstupného portálu s nápisom – datovaním vzniku kaštieľa - 1774. Obvodové murivo je mäkko profilované, všetky hrany sú zaoblené, rytmické členenie pilastrami je pravidelné. Nadokenné rímsy mali vyduté volútové rozoklané frontóny. Strecha bola pôvodne manzardová. [3]
 

K objektu bola pristavaná novšia časť, ktorá svojím architektonickým prejavom nie je vhodným doplnkom kaštieľa. Bolo by vhodné prístavbu demolovať a nahradiť vhodnejšou stavbou prispôsobenou novým účelom. [4]
 

Kaštieľ vlastnil rod Kálnássy. Niektorí členovia rodu sú v obci pochovaní.

Pamiatková ochrana
Bez pamiatkovej ochrany.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je katastrofálny! Kaštieľ sa zmenil na zrúcaninu! Objekt nemá strechu. Obvodové múry, ktoré ešte stoja sú zarastené vegetáciou.
 

Kaštieľ chcel pred rokmi kúpiť potomok rodu Kálnássy, ale so súčasným vlastníkom sa nedohodol na cene. Myšlienka obnoviť rodové sídlo a predstaviť ho aj verejnosti zostala nenaplnená. Zvláštny a výzdobou jedinečný kaštieľ ostal opustený. Pri mojej návšteve mi ho majiteľ ponúkal. Koľká irónia! Cenový kompromis pred rokmi by bol kaštieľ zachránil a tak ostala majiteľovi ruina. Žiaľ, ale aj Slovensko prichádza o ďalší historický objekt.

Prístup
Situovaný je na miernej vyvýšenine v blízkosti Kostola Panny Márie, v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Kalnište foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kalnište foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kalnište foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kalnište foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kalnište foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kalnište foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kalnište foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kalnište foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kalnište foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kalnište foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kalnište foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kalnište foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kalnište foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kalnište foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kalnište foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kalnište foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kalnište foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kalnište foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kalnište foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Kalnište - pomník členov rodiny, ktorá vlastnila kaštieľ foto © Viliam Mazanec 4/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 9.
[2] TAKÁTSOVÁ, Júlia: Kalnište - kaštieľ. Nevyužité pamiatky. In: Pamiatky a múzeá, 1993, č. 1, s. 38.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 9.
[4] TAKÁTSOVÁ, Júlia: Kalnište - kaštieľ. Nevyužité pamiatky. In: Pamiatky a múzeá, 1993, č. 1, s. 38.
Bibliografia
TAKÁTSOVÁ, Júlia: Kalnište - kaštieľ. In: Pamiatky a múzeá, 1993, č. 1, s. 38.
www.kalniste.sk
GPS
49.129413, 21.480210
49°0 7' 45.89", 21°0 28' 48.76"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk