Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kalonda - Kostol sv. Imricha
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kalonda, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Funkcionalistická jednoloďová stavba z roku 1949 s polygonálne ukončeným presbytériom. Pôvodný kostol z roku 1854 bol zničený nemeckými vojskami počas druhej svetovej vojny. [1] Z kostola bol zachránený neskorogotický náhrobný kameň Juraja z Kalondy, ktorý je z červeného mramoru s erbom a ornamentom a pochádza z roku 1504. [2] Epitaf bol osadený v predsieni nového kostola. [3]
 

Základy pôvodného rímskokatolíckeho kostola z roku 1854 sa nachádzajú v blízkosti dnešného cintorína. [4] Bol to pôvodne klasicistický kostol postavený na mieste staršieho pravdepodobne gotického sakrálneho objektu. Renovovaný a doplnený vežou bol v roku 1895. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] www.kalonda.ocu.sk (6.11.2017)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 9.
[3 - 4] www.kalonda.ocu.sk (6.11.2017)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 9.
Bibliografia
www.kalonda.ocu.sk
GPS
48.259444, 19.654998
48°15'34.0"N 19°39'18.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk