Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kamanová
Lokalita
obec Kamanová, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pseudoklasicistický kaštieľ z druhej polovice 19. storočia. Je to dvojpodlažná budova obdĺžnikového tvaru, na sedemosovom priečelí má trojosový rizalit zakončený tympanónom a zdôraznený trojitým francúzskym oknom. Pred rizalitom záhradnej fasády je stĺpový portikus. Na bočnej štvorosovej fasáde nesú portikus dva piliere. [1] V okolí kaštieľa je park.
Pamiatková ochrana
V súčasnosti bez zásahu.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi zlý. Kaštieľ je opustený, chátra a mení sa na zrúcaninu. Prostredie v okolí pamiatky je zachované.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Kamanová foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Kamanová foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Kamanová foto © Imrich Kluka 10/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 9.
GPS
48.471299, 18.100457
48°0 28' 16.68", 18°0 6' 1.65"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk