Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kamenica nad Hronom - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Hronská Kamenica, Kevežd
Lokalita
obec Kamenica nad Hronom, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený v roku 1734. Rozšírený klasicistickou vežou bol v rokoch 1840 – 1842. Je to jednoloďový priestor s rozšíreným presbytériom. Interiér je zaklenutý krížovou klenbou s medziklenbovým pásom. Na západnom priečelí je dodatočne vybudovaná predstavaná veža, situovaná pred pôvodnou barokovou fasádou. Barokové jadro stavby je v exteriéri zabezpečené opornými piliermi. [1]
 

Hlavný oltár sv. Michala archanjela je barokový z druhej polovice 18. storočia, na konkávnom pôdoryse komponovaná stĺpová architektúra s nadstavcovým obrazom a barokovými sochami sv. Kataríny a Barbory. Bočné oltáre sv. Anny a Panny Márie sú barokové, datované rokom 1744. Stĺpová architektúra so sochami svätcov, ústredným obrazom a plasticky riešeným nadstavcom, ktorý je zakončený malým baldachýnom. Neskorobaroková kazateľnica pochádza z obdobia rokov 1734 – 1744. Na baldachýne má sochu Dobrého pastiera, na parapete rečnišťa sochy štyroch evanjelistov. Voľný obraz Nanebovzatia Panny Márie je z roku 1744. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Opravili ho v rokoch 1957 – 1958. [3]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 11.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 11.
GPS
47.831340, 18.727163
47°49'52.8"N 18°43'37.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk