Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kamenná Poruba - Chrám Zoslania Ducha svätého
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kamenná Poruba, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s barokovou retardáciou postavený v roku 1820 podľa projektov stavebnej kancelárie tereziánskych čias. [1] Podľa iného zdroja objekt vznikol už v roku 1784. [2] Loď a polygonálny uzáver presbytéria sú zaklenuté pruskými klenbami. Veža na západnom priečelí je vo výške podstrešnej rímsy lode členená kordónovou rímsou. Na klenáku kamenného ostenia vstupného portálu bol kedysi letopočet 1820. Veža je krytá stlačenou baňou, ktorá je zakončená vysokým ihlanom. [3] Fasády sú hladké.
 

Vnútorné zariadenie je z konca 19. a začiatku 20. storočia. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Sakrálny objekt od roku 2000 prechádzal stavebnou rekonštrukciou. V chráme sa nachádza ikonostas, ktorý bol reštaurovaný v roku 2013. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 12.
[2] www.kamennaporuba.sk (10.11.2016)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 12.
[5] www.kamennaporuba.sk (10.11.2016)
GPS
49.097389, 18.690632
49°05'50.6"N 18°41'26.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk