Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kamienka - Prícestná kaplnka
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kamienka, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistická kaplnka postavená koncom 18. storočia. Malý obdĺžnikový objekt s rovným uzáverom. Interiér je krytý valenou klenbou. Fasády sú hladké. [1] Priečelie má polkruhový štít.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 spomína, že vo vnútri kaplnky sa nachádza oltár s obrazom Krst Krista z polovice 19. storočia, po stranách sochy svätcov z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v západnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 13.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 13.
GPS
49.337752, 20.604742
49°20'15.9"N 20°36'17.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk