Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kampanológia
z latinského slova campana – zvon. Náuka o zvonoch.www.pamiatkynaslovensku.sk