Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kapušianske Kľačany - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Ňarád Kľačany, Ňarad
Lokalita
obec Kapušianske Kľačany, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1834. Pôvodnú úpravu stavby zlikvidovali pri obnove kostola v roku 1930, keď postavili novogotickú vežu a na lodi zasadili lomené okná. Ide o pozdĺžny sakrálny priestor s rovným uzáverom, zvonku riešený polkruhovo. V hrúbke polkruhového múru uzáveru je schodište na kazateľnicu. Kazateľnica je na kanelovanej nohe a pochádza z roku 1834. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 15.
GPS
48.529673, 22.114199
48°031'46.8"N 22°006'51.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk