Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kapušianske Vojkovce (Maťovské Vojkovce) - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Vajkovce, Užhorodské Vaľkovce
Lokalita
obec Maťovské Vojkovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený koncom 18. storočia ako tolerančný. Prestavaný a rozšírený bol v rokoch 1879 – 1882. Je to krátky, takmer štvorcový sieňový priestor s polygonálnym uzáverom a rovným stropom. Predstavaná trojpodlažná veža, členená lizénovým rámom, má v hornej časti lomené okná a je zastrešená ihlancom. Celá fasáda je členená pásovou rímsou a lizénami, ktoré boli kedysi odlišnej farby ako hladké plochy múrov. Dvojfarebnosť bola zvýraznená aj striedaním hladkej a drsnej omietky. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 15 – 16.
GPS
48.566798, 22.123582
48°34'00.5"N 22°07'24.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk