Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kardinál
po pápežovi najvyššia cirkevná hodnosť v rímskokatolíckej cirkvi (z latinského cardinalis – hlavný)www.pamiatkynaslovensku.sk