Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Karlova Ves (Bratislava) - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Koncom 18. storočia postavili v Karlovej Vsi neskorobarokovú murovanú Kaplnku sv. Jána Nepomuckého. Bol to menší sakrálny objekt s polkruhovou apsidou a vstavanou drevenou vežičkou. Na priečelí boli v nikách plastiky sv. Petra a Pavla. [1] Vedľa kaplnky bol cintorín.
 

V 40. rokoch 20. storočia (uvádza sa i rok 1935) bola kaplnka prestavaná a zmodernizovaná. Vznikol jednoloďový kostol s polkruhovým uzáverom presbytéria a na západnej strane so vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté polkupolou postavenou na rímse a pilastroch so štylizovanými hlavicami. Pôvodná loď a prístavba novej veľkej lode majú železobetónový rovný strop. Veža je zastrešená ihlancom. [2] V osi veže je situovaný hlavný vstup. [3]
 

V interiéri je na čelnej stene pred apsidou umiestnený keramický reliéf sv. Michala archanjela, ktorý vyhotovil v roku 1980 významný slovenský keramikár Ignác Bizmayer. [4]
 

Vnútorné zariadenie pochádza z čias modernizácie sakrálneho objektu. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza naľavo od električkovej trate (v smere z mesta do Dúbravky) v blízkosti zastávky Molecova.
Poznámky
[1] BAGIN, Anton – KRAJČI, Jozef: Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1988. s. 102.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 207.
[3] http://muop.bratislava.sk/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=600176&id_ktg=1016 (4.11.2021)
[4] BAGIN, Anton – KRAJČI, Jozef: Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1988. s. 102.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 207.
GPS
48.151052, 17.061821
48°09'03.8"N 17°03'42.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk