Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
karner
malá okrúhla, alebo polygonálna stavba v blízkosti farského kostola na úschovu kostí mŕtvych, hlavne v románskom a gotickom slohuwww.pamiatkynaslovensku.sk