Osobnosti slovenského múzejníctva   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Karol Anton Medvecký (1875 - 1937)www.pamiatkynaslovensku.sk