Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kašov - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kašov, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1816. Obnovený bol začiatkom 20. storočia a novozastrešený po druhej svetovej vojne. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom a predstavanou vežou, ktorá je krytá vysokým ihlancom. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami, ktorých medziklenbové pásy dosadajú na rímsu pilastrov. Hladké fasády sú členené iba lizénovým rámovaním. [1]
 

Vnútorné zariadenie je nové, zo starého sa zachoval obraz sv. trojice zo začiatku 19. storočia a obraz sv. Jána Nepomuckého z obdobia okolo roku 1880. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 16.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 16.
GPS
48.491549, 21.742588
48°29'29.6"N 21°44'33.3"E



www.pamiatkynaslovensku.sk