Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kašová Lehôtka (Tŕnie) - ľudové domy
Lokalita
obec Tŕnie, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Ľudový dom s hospodárskou časťou
 

Objekt stojí na konci jednej z miestnych komunikácii na svahu, ktorý vyrovnáva vysoká podmurovka s verandou na strane do domu. Na čelnej fasáde sú dvojité šesť tabuľkové okná. Na bočnej nové, nečlenené. Strecha sedlová so štítom z dosák, krytina azbestocementová. Pôvodne troj-priestorový objekt bol viackrát upravovaný. Stropy v izbách sú trámové, podlahy drevené. Vykurovanie je tuhým palivom a elektricky. Omietky v interiéry nové, náter vápenný biely. Využitie rekreačné. [1]
 


 

Ľudový dom
 

Štítová strana je otočená k vnútornej komunikácii. Vchod je z bočnej juhovýchodnej strany. Objekt je podpivničený podmurovkou. Čelná fasáda je dvojosová na čelnej strane sú štyri okná. Pôvodná dispozícia je po úpravách zmenená. Vchod do pivnice je na štítovej strane. Strecha je valbová, azbestocementová. Hospodárske objekty sa nezachovali. Je to typ domu malého roľníka. Využitie rekreačné. [2]
 


 

Ľudový dom s hospodárskou časťou
 

Stojí blízko námestia, fasáda je dvojosová a okolo okien sú šambrány. Vstup je z bočnej strany. Dispozícia je zmenená, v prednej izbe je pôvodný trámový strop. Objekt má podmurovku a je čiastočne podpivničený. Strecha valbová, krytina tvrdá. Veľmi nevhodne pôsobia plechové hrebene strechy. Vo dvore sa nachádza dreváreň, ktorá má nevhodné latkové obloženie. Využívanie na rekreačné účely. [3]
 


 

Ľudový dom s hospodárskou časťou
 

Stojí oproti zvonici, je podpivničený. Úpravami má zmenenú dispozíciu. Podlahy sú drevené, v zadnej časti betónové. Stropy v prednej časti sú trámové, datované rokom 1905. Strecha valbová, krytina pálená. Omietky sú hladké. Využíva sa na rekreačné účely. [4]
 

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav domov je dobrý.
Prístup
Kašova Lehôtka bola až do roku 1948 samostatnou obcou. Potom sa stala súčasťou obce Tŕnie. Obec sa nachádza v Kremnických vrchoch, ktoré sú sopečného pôvodu. [5]
Poznámky
[1 - 5] www.trnie.sk (3.10.2010)
Bibliografia
www.trnie.sk
GPS
48.616944, 19.035491
48°037'01.0"N 19°002'07.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk