Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kastelán
správca hraduwww.pamiatkynaslovensku.sk