Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bešeňová
Iný názov
Kaštieľ Mitošiny
Lokalita
obec Bešeňová, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný opevnený kaštieľ z prvej polovice 17. storočia. Interiér a strecha boli zbarokizované v 18. storočí. Klasicisticky bol prefasádovaný v polovici 19. storočia. Novšie účelové adaptácie prebehli v roku 1922 a 1950. Kaštieľ v Bešeňovej je dvojpodlažná stavba s deväťosovou fasádou so štyrmi hranatými nárožnými vežami. Stred blokovej budovy tvorí vstupná sieň, z ktorej odbočuje schodište dva razy lomené. V miestnostiach sú renesančné a barokové valené klenby s podkasanými lunetami. Hlavná fasáda má uprostred rizalit, ktorý je zakončený trojhranným štítom. Strechy sú pokryté dreveným šindľom. [1] Na fasádach je renesančné kvádrovanie zo 17. storočia. Prvými majiteľmi kaštieľa boli Dvorníkovci. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia. V období socializmu bola v kaštieli kancelária JRD. Neskôr bol zariadením Liptovského múzea v Ružomberku. Plánovala sa tu zriadiť expozícia Dejiny poľovníctva v Liptove. Kaštieľ bol na náklady štátu veľkoryso zrekonštruovaný, ale k vzniku múzea nikdy nedošlo. Zámery prerušila reštitúcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou. Okolo kaštieľa je park. Kaštieľ je súkromným majetkom.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Bešeňová foto © Viliam Mazanec 8/2000Kaštieľ Bešeňová foto © Viliam Mazanec 8/2000Kaštieľ Bešeňová foto © Viliam Mazanec 8/2000Kaštieľ Bešeňová foto © Viliam Mazanec 8/2000Kaštieľ Bešeňová foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Bešeňová foto © Patrik Kunec 5/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 118.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 38.
Bibliografia
www.besenova.sk
GPS
49.099962, 19.433139
49°05'59.9"N 19°25'59.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk