Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Biel
Iný názov
Szenyeiovský kaštieľ
Lokalita
obec Biel, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Rokokovo-klasicistický kaštieľ z roku 1781. V 19. storočí bol upravený. Počas druhej svetovej vojny ho poškodili. Kaštieľ Biel je jednopodlažná trojtraktová stavba na pôdoryse písmena U. [1] Hlavné priečelie členené lizénami a pilastrami zdôrazňuje päťosový rizalit prekrytý manzardovou strechou. Má polkruhovo ukončené okná, na zvyšnej časti hlavného priečelia sú okná segmentové. Bočné krídla vytvárajú veľké nádvorie, na okrajoch sú zdôraznené ďalšími rizalitmi s manzardovými strechami. Pri úprave v 19. storočí niektoré okná orámovali polkruhovými záklenkami. [2] Na záhradnej fasáde je stredný rizalit. Bočné nádvorné fasády majú zasklené arkády. [3] Terén na nádvorí je upravený tak, že jednotlivé krídla sprístupňuje vždy niekoľko kamenných schodov vedúcich na zvýšené terasy. V miestnostiach sú rovné stropy. [4] Strecha na nárožiach je manzardová, riešená na spôsob kupoly. [5]
 

Kaštieľ dal postaviť Ladislav Sennyey. Neogotický záhradný pavilón z roku 1854, tvoriaci súčasť areálu, slúžil neskôr ako kaplnka. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je zlý. V minulosti bol kaštieľ využívaný na bytové účely. Dnes je opustený a chátra. Hlavná budova je po veľkorysej rekonštrukcii.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Biel zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1920)Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel - zvyšky parku foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel - zvyšky parku foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013Kaštieľ Biel foto © Viliam Mazanec 4/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 121.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 41.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 121.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky ... s. 41.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 121.
[6] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky ... s. 41.
Bibliografia
www.obecbiel.sk
GPS
48.403539, 22.056561
48.403539,22.056561
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk