Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Budkovce
Iný názov
Buttkayovský kaštieľ
Lokalita
obec Budkovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Miestni zemepáni Buttkayovci dostali v roku 1489 povolenie postaviť si nový hrádok. Prestavbou v roku 1617 vznikol dnešný pôvodne neskororenesančný kaštieľ. [1] Koncom 18. storočia bol rozšírený nárožnými vežami a prístavbou masívneho klasicistického portika. Kaštieľ je prízemná bloková budova s dvojpodlažnými štvorhrannými nárožnými vežami. Na vstupnom priečelí je predstavaný portikus so segmentovými arkádami na masívnych pilieroch. Piliere majú vysokú soklovitú pätku a skosené hrany na drieku. Rímsové hlavice pilierov sú zároveň nábežnými rímsami oblúkov. Na hlavnej fasáde je do pôvodného neskororenesančného muriva vsadený kamenný erb s letopočtom 1617. [2] Okná sú jednoduché a pozdĺžné, riešené ako hladké výrezy v stene. [3] Miestnosti na prízemí sú kryté valenou klenbou s lunetami a smerom do záhrady rovným trámovým stropom. Miestnosti vo vežiach majú české placky. Niektoré barokové klenby sú ozdobnejšie riešené štukovým rámovaním a palmetami. [4] Strecha nad hlavným objektom je valbová, nad vežami stanová. [5]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Budkovce – kaštieľ (č. ÚZPF 10253/0) – architektonicko-historický výskum - rok 2012. Autori: PhDr. J. Čechová, Mgr. J. Ličková, Ing. Ľ. Suchý. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce na malom námestí.
Fotogaléria
Kaštieľ Budkovce zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1930)
Poznámky
[1] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 55.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 234.
[3] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky ... s. 55.
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 234.
[5] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky ... s. 55 – 56.
[6] www.pamiatky.sk (1.11.2014)
Bibliografia
www.budkovce.sk
GPS
48.634173, 21.930725
48°38'03.0"N 21°55'50.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk