Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čakany
Iný názov
Pozsonycsákány
Lokalita
obec Čakany, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ postavený koncom 17. storočia. Upravený bol v roku 1712 a prestavaný v roku 1824. Kaštieľ je dvojpodlažná obdĺžniková budova so štyrmi nárožnými vežami, postavenými na uhlopriečku. Sedemosová hlavná fasáda orientovaná do ulice je členená pilastrami s rímsovou hlavicou a štukovým ornamentom. Vstupný portál so širokou šambránou má v supraporte kamennú kartušu s erbom. Pozdĺžne okná majú pod nadokennou rímsou a v parapete štukový ornament. Z ústredného vestibulu vedie na poschodie dva razy zalomené schodište. Na severnej strane prízemia i na poschodí je chodba krytá českou plackou. Na južnej strane prízemia sú obytné miestnosti a chodba kryté valenou klenbou so štukovým ornamentom. Miestnosti pri nárožných vežiach majú klenbu s podkasanými lunetami a miestnosti druhého poschodia rovné stropy. [1] Pri kaštieli bol pôvodne menší francúzsky park, ktorý vyhlásili za chránený areál. [2]
 

Kaštieľ dal postaviť arcibiskup Juraj Szelepcsényi. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Okolie pamiatky je zachované iba čiastočne, narušila ho obecná výstavba.
Prístup
Stojí v západnej časti obce, pri hlavnej ceste.
Fotogaléria
Kaštieľ Čakany foto © Ľuboš Repta 8/2018Kaštieľ Čakany foto © Ľuboš Repta 8/2018Kaštieľ Čakany foto © Ľuboš Repta 8/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 259.
[2 - 3] www.cakany.sk
Bibliografia
www.cakany.sk
GPS
48.115408, 17.361233
48°0 6' 55.47", 17°0 21' 40.44"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk