Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čečejovce
Lokalita
obec Čečejovce, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ postavený okolo roku 1800. Neskôr bol čiastočne upravený a po roku 1946 adaptovaný na nové účely. Kaštieľ je dvojtraktová obdĺžniková bloková stavba. Na zvýšenom prízemí má na hlavnej fasáde trojosový stredný rizalit, členený dvojitými pilastrami, okrídlenými segmentovými frontónmi okien a veľkým trojhranným tympanónom. Na oknách boli ešte v 60. rokoch 20. storočia kované železné mreže-koše rokokovo-klasicistických tvarov. [1]
 

Kaštieľ dal postaviť Štefan Szirmay a slúžil ako rodinné sídlo. Nachádzal sa v rozľahlom parku, z ktorého kvôli výstavbe do dnešných čias pretrvala iba časť. Približne okolo roku 1870 sa Szirmayovci z Čečejoviec odsťahovali. V druhej polovici 19. storočia už boli vcelku majetné aj zemianske rody, dokonca aj niektoré sedliacke rodiny bez stavovského titulu. Práve tie sa stali nasledujúcimi majiteľmi kaštieľa, pričom objekt ich dosť často menil. Od vysťahovania Szirmayovcov po koniec druhej svetovej vojny tu žili rodiny Gömöri, Czinner, Hofmeister, Palencsár a Ertl. V januári 1945, keď Červená armáda spustila na Čečejovce kanonádu aj letecký útok, strechu kaštieľa zasiahla pravdepodobne mína z mínometu. [2]

Pamiatková ochrana
Snaha o rekonštrukciu.
 

Čečejovce - kaštieľ (č. ÚZPF 4651/0) - architektonicko-historický výskum - rok 2004. Autorka: PhDr. Norma Urbanová. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Okolie pamiatky je narušené modernou výstavbou.
 

Po vojne najprv slúžil kaštieľ ako obecná škola, od roku 1958 v ňom zriadili Stredné odborné poľnohospodárske učilište. V tom čase zanikla aj časť niekdajšieho parku výstavbou nových objektov a v historickej budove kaštieľa boli realizované viaceré nevhodné stavebné zásahy, ktoré zmenšili jeho historicko-architektonickú autentickosť. Neskôr boli z okien odstránené umelecké kované rokokovo-klasicistické mreže, z fasády zmizli mnohé dobové štukové výzdoby. Donedávna sa v školou opustenom kaštieli konali pravidelné mesačné burzy starožitností, ktoré navštevovali najmä Košičania. V súčasnosti je kaštieľ v súkromných rukách. [4]

Prístup
Stojí pri hlavnej ceste cez obec.
Fotogaléria
Kaštieľ Čečejovce (vstup do areálu) foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Čečejovce (vstup do areálu) foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Čečejovce foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Čečejovce foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Čečejovce foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Čečejovce foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Čečejovce foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Čečejovce foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Čečejovce foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Čečejovce foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Čečejovce foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Čečejovce foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Čečejovce foto © Viliam Mazanec 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 265.
[2] www.praveorechove.com (18.7.2013)
[3] www.pamiatky.sk (28.8.2013)
[4] www.praveorechove.com (18.7.2013)
Bibliografia
www.cecejovce.sk
GPS
48.597594, 21.062099
48°35'51.3"N 21°03'43.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk