Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolná Krupá
Iný názov
Brunswickovský kaštieľ
Lokalita
obec Dolná Krupá, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Výstavba kaštieľa v Dolnej Krupej je spojená s rodinou Brunswick. Anton Brunswick v rokoch 1749 – 1756 postavil prvý kaštieľ v barokovom slohu na mieste dnešného objektu podľa projektov Johanna Baptistu Martinelliho staršieho. Po jeho smrti v roku 1780 sa panstva ujíma Antonov syn Jozef Brunswick (1750 – 1827). V roku 1792 oslovuje Jána Josefa Talherra s požiadavkou na vypracovanie plánov prestavby kaštieľa. Práce prebiehali do roku 1796. Kaštieľ bol prestavaný a rozšírený na barokovo-klasicistický objekt, zároveň boli vybudované mnohé ďalšie objekty: divadlo, domček záhradníka, oranžéria, kúpeľný domček v záhrade, altánky v parku atď.
 

Jozef Brunswick v roku 1813 oslovuje architekta Antona Pia Rigela z Ríma, s požiadavkou na prebudovanie celého areálu v modernom – klasicistickom štýle. Práce na menších objektoch prebiehali v rokoch 1813 - 1819, zároveň sa zakladal rozsiahly, vyše 100 hektárový anglický park podľa projektov belgického záhradného architekta Henryho Nebiena. Práce na kaštieli sa uskutočnili v rokoch 1822 - 1828, kedy bol kaštieľ vystavaný do dnešnej podoby. Pozdĺžna dvojpodlažná budova má po stranách rizality, v strede portikus so schodiskom do anglického parku. Kaštieľ bol známy bohatými umeleckými zbierkami, knižnicou s tisíckami zväzkov kníh a mimoriadnou obrazovou galériou.
 

V roku 1813 sobášom Henriety Brunswickovej s Hermanom Chotekom prichádzajú do Dolnej Krupej Chotekovci. V roku 1937 je zbúrané divadlo a v roku 1945 po prechode frontu je kaštieľ totálne vyrabovaný. Od roku 1946 je kaštieľ pridelený Povereníctvu zdravotníctva, zriaďuje sa v ňom ústav na liečenie tuberkulóznych chorôb; roku 1946 zomiera v Dolnej Krupej posledná grófka – Mária Henrieta Choteková; roku 1947 po pozemkovej reforme je areál kaštieľa rozparcelovaný, ostáva park s dnešnou rozlohou 17 hektárov, mnohé významné objekty boli zbúrané (napr. knižnica, hospodárske budovy atď.). Od roku 1949 do roku 1969 je v kaštieli Ústav pre duševne chorých pacientov. V roku 1969 - 1978 je kaštieľ prestavaný pre potreby novozriadeného Domova slovenských skladateľov. Až od 1.1.2003 prechádza celý kaštieľ s areálom do správy Slovenského národného múzea – Hudobného múzea.
 

Budova divadielka v ktorej účinkoval Ludwig van Beethoven sa nezachovala (bolo zbúrané v roku 1937). Vedľa kaštieľa sa nachádza tzv. Beethovenov pavilón, malá rokoková stavba a hospodárske objekty. [1]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Dolná Krupá - kaštieľ (č. ÚZPF 803/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2016. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované iba čiastočne. Kaštieľ má smutný a búrlivý osud. Ostali iba fragmenty z jeho niekdajšej krásy. Dnes je v objekte expozícia Slovenského národného múzea – Hudobného múzea - dokumentujúca osobnosti hudby, ktoré pôsobili na Slovensku.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Dolná Krupá foto © Imrich Kluka 5/2006Kaštieľ Dolná Krupá foto © Imrich Kluka 5/2006Kaštieľ Dolná Krupá foto © Imrich Kluka 5/2006Kaštieľ Dolná Krupá foto © Hana Farkašová 5/2014Kaštieľ Dolná Krupá foto © Hana Farkašová 5/2014Kaštieľ Dolná Krupá foto © Hana Farkašová 5/2014Kaštieľ Dolná Krupá foto © Hana Farkašová 5/2014Kaštieľ Dolná Krupá foto © Hana Farkašová 5/2014Kaštieľ Dolná Krupá foto © Hana Farkašová 5/2014Kaštieľ Dolná Krupá foto © Hana Farkašová 5/2014Kaštieľ Dolná Krupá foto © Hana Farkašová 5/2014Kaštieľ Dolná Krupá foto © Hana Farkašová 5/2014Kaštieľ Dolná Krupá foto © Hana Farkašová 5/2014Kaštieľ Dolná Krupá foto © Hana Farkašová 5/2014Kaštieľ Dolná Krupá foto © Hana Farkašová 5/2014Kaštieľ Dolná Krupá foto © Hana Farkašová 5/2014Kaštieľ Dolná Krupá foto © Hana Farkašová 5/2014Kaštieľ Dolná Krupá foto © Hana Farkašová 5/2014Kaštieľ Dolná Krupá foto © Hana Farkašová 5/2014Kaštieľ Dolná Krupá foto © Hana Farkašová 5/2014Kaštieľ Dolná Krupá foto © Hana Farkašová 5/2014Kaštieľ Dolná Krupá foto © Hana Farkašová 5/2014Kaštieľ Dolná Krupá foto © Hana Farkašová 5/2014
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk
[2] www.pamiatky.sk (3.5.2018)
Bibliografia
BUGALOVÁ, Edita: Brunsvikovsko-chotekovský kaštieľ v Dolnej Krupej a jeho o(t)ázky. In: Múzeum, LXVI, 2020, č. 1, s. 20 - 25.
PETRÁŠ, Stanislav: Stavebný komplex kaštieľa v Dolnej Krupej a jeho búranie. In: Pamiatky a múzeá, 2020, č. 2, s. 27 - 34.
www.dolnakrupa.com
GPS
48.484338, 17.546516
48°29'03.6"N 17°32'47.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk