Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolná Mičiná
Iný názov
Kaštiel Benických
Lokalita
obec Dolná Mičiná, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ z druhej polovice 16. storočia, postavený na starších základoch. Rozšírený bol v druhej polovici 17. storočia a upravovaný koncom 18. storočia. Kaštieľ je trojpodlažná bloková stavba so štyrmi kruhovými nárožnými baštami. [1] Vstup chránia kľúčové strieľne. [2] Zo vstupnej siene vedie dvojramenné schodište, umiestnené do štvorcového prístavku bloku kaštieľa. Po oboch stranách vestibulu sú dve miestnosti, vyúsťujúce do nárožných bášt. Schodište v poschodí sa končí v menšom vestibule, odkiaľ je vstup do veľkej sály, klenutej valenou lunetovou klenbou, a do dvoch menších obytných priestorov. Na druhom poschodí sú symetricky rozmiestnené, za sebou radené miestnosti. Medzi nárožnými baštami na hlavnej fasáde je vbudovaná poschodová otvorená arkádová chodba na spôsob loggie so segmetovými oblúkmi. Na prízemí je kryté dvojramenné schodište, v parapete s kartušou a datovaním 1667. Na prvom poschodí v severozápadnej bašte je zvonku osadený renesančný portál s dvojitým erbom a nápisom, má točené stĺpy s révou a rozoklaný segmentový tympanón. Okná majú kamenné šambrány. V jednej miestnosti je renesančný krb s ornamentálne členenými pilastrami z druhej polovice 17. storočia. [3] Zachovali sa renesančné a barokové klenby so štukovými obrazcami. [4]
 

Kaštieľ dal v roku 1667 prestavať do dnešnej podoby Tomáš Benický s manželkou Katarínou Mervaldovou. [5]
 

V okolí kaštieľa sú na homoľovitom kopci stromy niekdajšej ovocnej záhrady. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zámer pamiatkovej úpravy bol vypracovaný v roku 1969 (plánované budúce využitie: Študijné stredisko odboru kultúry SKNV). Záchranné práce: oprava strechy v roku 1962, statické zaistenie objektu v roku 1972. Projektová úloha na obnovu. SÚPSOP Bratislava, 1968. [7] Architektonická štúdia: SÚPSOP Bratislava, Ing. arch. Janák, 1967 – 1968. Umelecko-historický výskum: SÚPSOP Bratislava, prom. hist. Eva Križanová, Ing. arch. T. Kalafús, 1969. Vykonávací projekt: SÚPSOP Bratislava, Ing. Trávničková, 1970 – 1973. Projektová dokumentácia interiérov: Dielo Bratislava, Ing. arch. Gáliková, Ing. Šebesta, 1972. [8]
 

Dolná Mičiná – kaštieľ (č. ÚZPF 38/0) - architektonicko-historický výskum - rok 2008. Autorka: Mgr. Ľubica Fillová. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi zlý. Kaštieľ je opustený a chátra.
Prístup
Stojí na kopci vo východnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Dolná Mičiná foto © Imrich Kluka 4/2009Kaštieľ Dolná Mičiná foto © Jana Lacková 3/2015Kaštieľ Dolná Mičiná foto © Jana Lacková 3/2015Kaštieľ Dolná Mičiná foto © Jana Lacková 3/2015Kaštieľ Dolná Mičiná foto © Jana Lacková 3/2015Kaštieľ Dolná Mičiná foto © Oto Tomeček 3/2019Kaštieľ Dolná Mičiná foto © Oto Tomeček 3/2019Kaštieľ Dolná Mičiná foto © Oto Tomeček 3/2019Kaštieľ Dolná Mičiná foto © Oto Tomeček 3/2019Kaštieľ Dolná Mičiná foto © Oto Tomeček 3/2019Kaštieľ Dolná Mičiná foto © Oto Tomeček 3/2019Kaštieľ Dolná Mičiná foto © Oto Tomeček 3/2019Kaštieľ Dolná Mičiná foto © Oto Tomeček 3/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 314.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 74.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 314 - 315.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 74.
[5] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 73.
[6] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 74.
[7] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica : Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 14.
[8] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. s. 15.
[9] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
Bibliografia
www.dolnamicina.sk
GPS
48.672167, 19.224054
48°0 40' 19.80", 19°0 13' 26.59"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk