Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Drienovec
Iný názov
Šomody
Lokalita
obec Drienovec, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ, ktorý postavili okolo roku 1780, pravdepodobne pod vedením rožňavského staviteľa J. Mayera. V roku 1838 bol objekt rozšírený o kaplnku. Kaštieľ je dvojpodlažná budova s neskoršími prístavbami, na hlavnej fasáde s dvoma bočnými rizalitmi a s ústredným vchodom, nad ktorým je balkón s kovanou klasicistickou mrežou. V streche je trojhranný štít. Prízemie má horizontálnu pásovú rustiku. Poschodie je členené pilastrami a segmentovými frontónmi okien. [1]
Pamiatková ochrana
V okolí kaštieľa je park, ktorý sa podstatne zmenšil výstavbou rodinných domov. Pohľad na narušené okolie pamiatky je smutný.
 

Historický objekt je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 4652/1.

Súčasný stav a využitie
Pamiatka je v biednom stave. V kaštieli sídli mníšsky rád Mariánske sestry (Kláštor Clementissime Pater). Predstavená kláštora je Francúzka. Hlavné sídlo rádu je vo Francúzsku. Ďakujem sestrám a matke predstavenej za veľkú ochotu, srdečné prijatie a príjemne strávený čas. Žijú skromne a v šokujúco tvrdých podmienkach. Objekt nie je vhodne prispôsobený na bývanie. Všetko robia svojpomocne. Touto cestou sa obraciam na všetkých, ktorí sú ochotní finančne prispieť rádu na zlepšenie ich životných podmienok a zároveň na záchranu pamiatky. Ďakujem.
 


 

Kontakt: www.marianske-sestry.mariales.com

Prístup
Kaštieľ stojí úplne na začiatku obce, pri hlavnej ceste.
Fotogaléria
Kaštieľ Drienovec a Kostol sv. Martina zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1920)Kaštieľ Drienovec zp © Imrich Kluka, archív (detail dobovej pohľadnice, 1920)Kaštieľ Drienovec foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Drienovec foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Drienovec foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Drienovec foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Drienovec foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Drienovec foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Drienovec foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Drienovec foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Drienovec foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Drienovec foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Drienovec foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Drienovec foto © Viliam Mazanec 9/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 340.
GPS
48.606873, 20.958306
48°0 36' 24.74", 20°0 57' 29.90"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk