Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hajná Nová Ves
Iný názov
Kaštieľ Zámojských,Viszkeleti
Lokalita
obec Hajná Nová Ves, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ, ktorý bol neskôr prestavaný a romanticky upravený. Kaštieľ postavili v roku 1609 ako štvorkrídlový objekt pravdepodobne na starších základoch. V období klasicizmu ho v roku 1816 prestavali a v rokoch 1896 a 1924 romanticky upravili. [1] Celá stavba bola aj prefasádovaná v goticko-renesančnom historizujúcom slohu. Okolo kaštieľa bol anglický park. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Hajná Nová Ves - kaštieľ (č. ÚZPF 159/1,2) - architektonicko-historický výskum - rok 2008. Autori: Mgr. Marián Havlík, Mgr. Elena Sabadošová. [3]

Súčasný stav a využitie
Kaštieľ je v zlom stave. Nutná je rekonštrukcia celého objektu.
Fotogaléria
Kaštieľ Hajná Nová Ves zp © Imrich Kluka, archív (detail dobovej pohľadnice, 1900)Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Imrich Kluka 11/2009Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Imrich Kluka 11/2009Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves - park foto © Hana Farkašová 6/2013Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Roman Hraška 7/2012Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Ján Boroš 3/2016Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Ján Boroš 3/2016Kaštieľ Hajná Nová Ves foto © Ján Boroš 3/2016
Poznámky
[1] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 83.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 384.
[3] www.pamiatky.sk (18.4.2018)
GPS
48.534187, 18.032061
48°0 32' 3.07", 18°0 1' 55.42"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk