Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hodejov
Lokalita
obec Hodejov, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
V 19. storočí v obci Hodejov dala postaviť šľachtická rodina Kubínyiovcov šesť kaštieľov. Zachovali sa štyri. Jeden z nich je tzv. Stojkovicsov kaštieľ. [1]
 

Ide o neskoroklasicistický kaštieľ z roku 1865. [2] Autorom projektu stavby kaštieľa bol jeden z najvýznamnejších maďarských architektov Miklós Ybl. [3] Schodisko v zadnom trakte kaštieľa vytesal údajne z jedného exempláru duba Mikós Izsó, známy maďarský sochár, autor mnohých sôch i projektu neogotického protestantského kostola v Lučenci. [4] Kaštieľ je jednotraktová jednopodlažná stavba. V interiéri má uprostred reprezentačnú miestnosť, z nej sú po dvoch stranách prístupné 4 – 4 miestnosti. V miestnostiach sú korýtkové klenby a rovné stropy. [5]
 

Kaštieľ dal postaviť Rudolf Kubínyi - Felső Kubínyi és Deménfalvi. V Hodejove býval v rokoch 1820 – 1867. Prezývali ho "múdry Rudi." Podľa dobových dokumentov sa pokúšal recitovať básne, avšak na veľmi zlej úrovni. Jeho knižnica obsahovala najvýznamnejšie diela nemeckej, anglickej, francúzskej a talianskej literatúry, ktorá bola povestná v celom Uhorsku. Rudolf Kubínyi bol pred rokom 1848 hlavný notár Gemerskej stolice. V rokoch 1848 – 1849 poslanec Uhorského snemu za Rimavsko - Sečský obvod, 1867 – 1872, hlavný župan Gemerskej stolice, 1872 – 1875 hlavný župan Hevešskej stolice. Na vlastnú žiadosť sa vzdal tejto funkcie 27.4.1875 a utiahol sa do ústrania. Zomrel 29.9.1896 v Zacharovciach. Pochovaný je v kaplnke v Hodejove. Jeho osobným priateľom bol maďarský revolučný básnik Sándor Petőfi, ktorý sa v kaštieli zdržiaval v rokoch 1846 – 1847. Ten tu písal aj svoje diela, pričom jedno na počesť návštevy pomenoval - Hodejovská hradná pani. [6]
 

Ďalším vlastníkom kaštieľa bol šľachtic Dr. Emil Stojkovics, ktorého meno kaštieľ nesie aj dodnes. Šľachtický titul bol rodine Stojkovicsov udelený v roku 1808 za vojenské zásluhy kapitána Jeftima Stojkovicsa. V kaštieli sa 7.11.1895 narodila Martha von Stojkovics, ktorá sa vydala za člena anglickej kráľovskej rodiny Nikolausa Ladislausa Christopha Edmunda, grófa von Degenfeld Schonburg. Dostala sa tak do priameho príbuzenského stavu s rear - admirálom Patrick Vivien McLaughlin i s barónkou Biháryovou. Stojkovicsovci opustili obec Hodejov v presne nezistenom čase na začiatku 20. storočia, z dôvodu bankrotu veľkostatku a pálenice alkoholu Dr. Emila Stojkovicsa. [7]
 

V rokoch 1899 - 1945 sídlil v kaštieli Obvodný notársky úrad a v zadnom trakte bola trieda maďarskej školy. Po druhej svetovej vojne až do roku 1976 tu sídlil Miestny národný výbor, Materská škôlka do roku 1995 a v rokoch 1980 - 1987 Klub mládeže s fotokomorou a kinom. Budova bola využívaná aj ako školská kuchyňa. Miesto v nej mala i detská poradňa a zadný trakt bol obývaný miestnou rodinou. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Kaštieľ nedávno prešiel veľkorysou obnovou.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Sídli v ňom múzeum.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Hodejov foto © Ladislav Luppa 8/2016Kaštieľ Hodejov foto © Ladislav Luppa 8/2016
Poznámky
[1] www.hodejov.estranky.cz (19.8.2013)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 411.
[3] Od roku 1953 sa v Maďarsku každoročne udeľuje cena nesúca meno Miklósa Ybla pre najlepšieho architekta a stavbára krajiny. Medzi jeho najvýznamnejšie realizované projekty patria aj stavby Maďarskej štátnej opery, Pálfyho sídlo a kostol svätého Štefana. Všetky tri sú v Budapešti. www.hodejov.estranky.cz (19.8.2013)
[4] www.hodejov.estranky.cz (19.8.2013)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 411.
[6 - 8] www.hodejov.estranky.cz (19.8.2013)
Bibliografia
www.hodejov.sk
GPS
48.299881, 19.987658
48°0 17' 59.57", 19°0 59' 15.57"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk