Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Holíč
Iný názov
Habsburgovský kaštieľ
Lokalita
obec Holíč, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ v Holíči bol postavený okolo roku 1750 v štýle tereziánskeho barokového klasicizmu na mieste pôvodnej stredovekej, neskôr renesančnej stavby. Baroková prestavba veľkoryso využila pevnostný charakter kaštieľa a včlenila opevnenia do celkového riešenia. Uprostred zväčša zachovaného renesančného obranného systému dnes stojí ústredná rozsiahla obytná stavba kaštieľa s pôdorysom v tvare písmena U, s bočnými krídlami vytvárajúcimi cour d’honneur. V strede dispozície sa nachádza vstup s honosným barokovým schodišťom. V strednej časti fasády vystupuje rizalit zakončený tympanónom z obidvoch strán. Ku kaštieľu patrí rozsiahly park s dodnes zachovanou alejou, ktorá spája kaštieľ s mestom. Kaštieľ bol postavený za čias Márie Terézie ako letné cisárske sídlo a centrum kráľovských majetkov Habsburgovcov. Ako veľkolepé, rozsiahle koncipované reprezentačné sídlo, symbolizujúce moc cisárskej rodiny, sa kaštieľ zaraďuje medzi vrcholné architektonické diela na Slovensku. [1]
Pamiatková ochrana
Pamiatka bojuje o záchranu už celé desaťročia. Neúspešne!
 

Holíč – park pri kaštieli (č. ÚZPF 613/26-28) - urbanisticko-historický výskum alejí - rok 2008. Autorka: PhDr. Norma Urbanová. [2]
 

Holíč – kaštieľ, severovýchodný bastión (č. ÚZPF 613/12) - architektonicko-historický výskum - rok 2010. [3] Autorka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc. Spolupráca: Mgr. Peter Grznár, Mgr. Marek Zelina. [4]
 

Holíč – kaštieľ – koniareň a tabačiareň (č. ÚZPF 613/4,5) – architektonicko-historický výskum - rok 2011. Autor: Ing. arch. Ivan Gojdič. [5]
 

Holíč – kaštieľ (č. ÚZPF 613/8 a 613/9) - architektonicko-historický výskum hospodárskej stavby V a VI - rok 2019. Autorka: PhDr. Norma Urbanová. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi zlý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Holíč foto © Imrich Kluka 2/2012Kaštieľ Holíč foto © Imrich Kluka 2/2012Kaštieľ Holíč foto © Imrich Kluka 2/2012Kaštieľ Holíč foto © Hana Farkašová 6/2010Kaštieľ Holíč foto © Hana Farkašová 6/2010Kaštieľ Holíč foto © Hana Farkašová 6/2010Kaštieľ Holíč foto © Hana Farkašová 6/2010Kaštieľ Holíč foto © Hana Farkašová 6/2010Kaštieľ Holíč foto © Hana Farkašová 6/2010Kaštieľ Holíč foto © Hana Farkašová 6/2010Kaštieľ Holíč foto © Hana Farkašová 6/2010Kaštieľ Holíč foto © Hana Farkašová 6/2010Kaštieľ Holíč foto © Hana Farkašová 6/2010Kaštieľ Holíč foto © Hana Farkašová 6/2010Kaštieľ Holíč foto © Hana Farkašová 6/2010Kaštieľ Holíč foto © Hana Farkašová 6/2010Kaštieľ Holíč foto © Hana Farkašová 6/2010Kaštieľ Holíč foto © Hana Farkašová 6/2010Kaštieľ Holíč foto © Hana Farkašová 6/2010Kaštieľ Holíč foto © Hana Farkašová 6/2010Kaštieľ Holíč foto © Hana Farkašová 6/2010Kaštieľ Holíč foto © Hana Farkašová 6/2010
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (28.8.2013)
[2] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
[3] Zámocká 391, č. ÚZPF 613/12, č. parc. 1419/1 – 11.
[4] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 54.
[5] www.pamiatky.sk (1.11.2014)
[6] www.pamiatky.sk (25.4.2020)
Bibliografia
GALAMBOŠ, Ivan: Kožené tapety z Holíčskeho kaštieľa. In: Pamiatky a múzeá, 2006, č. 3, s. 31 - 34.
JURSA, A.: Kaštieľ v Holíči. In: Pamiatky a múzeá, ročník VIII, 1959, č. 3, s. 133 - 136.
www.holic.sk
GPS
48.808397, 17.157113
48°0 48' 30.23", 17°0 9' 25.61"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk