Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Ozorovce (Bánovce nad Bebravou)
Iný názov
Kaštieľ Ottlýk
Lokalita
obec Bánovce nad Bebravou, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ, ktorý postavili v 17. storočí. Neskôr ho v 18. storočí rozšírili. Z pôvodnej stavby zostala časť s dvoma krídlami, a to dvojpodlažná budova s pôdorysom v tvare písmena L. Na severnej fasáde na prízemí i poschodí sú arkády. Na poschodí v nároží južného krídla je arkier. Strecha je manzardová. V miestnostiach na prvom podlaží sú valené klenby s lunetami. Na druhom podlaží sú rovné stropy. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Pamiatková obnova bola ukončená v roku 1982.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce. Od roku 1976 je obec súčasťou mesta Bánovce nad Bebravou.
Fotogaléria
Kaštieľ Horné Ozorovce foto © Imrich Kluka 3/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 430.
Bibliografia
www.banovce.sk
GPS
48.737567, 18.236060
48°0 44' 15.24", 18°0 14' 9.82"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk