Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Semerovce
Iný názov
Wilczekovský kaštieľ
Lokalita
obec Horné Semerovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ z roku 1763. Dispozícia stavby je v tvare písmena U a orientovaná do parku. Ústredná časť stavby je trojtraktová, v interiéroch boli české placky, zrkadlové klenby a rovné stropy. Bočné krídlo na prvom podlaží bolo zaklenuté plackami na ôsmych stĺpoch. Druhé bočné krídlo malo rovné stropy. Fasáda hlavnej budovy mala predstavaný portikus na štyroch pilieroch s balkónom na poschodí. Smerom do parku bol stredný trojosový rizalit s pilastrovým členením a tympanónom. Bočné krídla mali hladké fasády. V kaštieli sa nachádzal gotický zvon s majuskulovým nápisom z 15. storočia, ktorý preniesli do kostola. [1]
Pamiatková ochrana
V roku 1944 bol kaštieľ ťažko poškodený. V rokoch 1952 – 1954 prebehla jeho rekonštrukcia a vtedy bol objekt nadstavaný. Sídlilo v ňom Poľnohospodárske odborné učilište.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je katastrofálny! Kaštieľ je zrúcanina! Prostredie v okolí pamiatky je narušené modernou výstavbou. Okolo kaštieľa je park.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Horné Semerovce foto © https://commons.wikimedia.org/ 1936Kaštieľ Horné Semerovce foto © https://commons.wikimedia.org/ 1936Kaštieľ Horné Semerovce foto © Imrich Kluka 7/2009
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 432.
GPS
48.128027, 18.882616
48°0 7' 40.90", 18°0 52' 57.42"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk