Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horovce
Lokalita
obec Horovce, okres Púchov, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ s neskoršími úpravami a prestavbou. Postavený bol v roku 1594 ako poschodový objekt a v roku 1797 bol doplnený kaplnkou. Začiatkom 20. storočia bol prestavaný. Pôvodne to bola dvojpodlažná stavba obdĺžnikového trojtraktového pôdorysu a s nárožnými arkiermi na druhom podlaží. Na prízemí sú z ústredného vestibulu, zaklenutého valenou lunetovou klenbou, prístupné jednotlivé miestnosti. Pri nadstavbe tretieho podlažia prestavali pôvodné schodište na dvoramenné. Miestnosti na prízemí a predsieň na druhom podlaží sú zaklenuté valenou klenbou s lunetami. Nad hlavným vchodom je renesančná doska s erbmi (Madočányovcov) a letopočtom vzťahujúcim sa na stavbu. Okolo kaštieľa je rozsiahly anglický park. [1]
 

V roku 1797 bol kaštieľ doplnený kaplnkou vďaka Gašparovi Madočánymu. V tomto období robil vychovávateľa a kňaža v kaštieli Martin Hugolín Gavlovič. Neskôr sa majiteľmi kaštieľa stávajú Vietorisovci. Ladislav Vietoris kúpil kaštieľ od Madočányovcoch v roku 1805. Ladislav Vietoris junior ho v roku 1840 reštauroval. V roku 1895 bol majiteľom kaštieľa Ján Vietoris, ktorý bol tri desaťročia županom v Trenčíne. Posledným majiteľom bol Filip Vietoris, ktorý časť majetku v roku 1917 predal banke v Budapešti a utiahol sa do Trenčianskych Teplíc. V roku 1934 prebehla prestavba kaštieľa. Od parku boli pristavané dva balkóny a boli vydláždené podlahy. Budova dostala honosnejší vzhľad. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Horovce – kaštieľ (č. ÚZPF 720/1) - architektonicko-historický, umelecko-historický a archívny výskum - rok 2006. Autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne.
 

V rokoch 1968 – 1999 slúžil kaštieľ ako Detská ozdravovňa. V roku 1999 bol kaštieľ uzatvorený. V roku 2004 bol predaný súkromnej spoločnosti M-INVEST Považská Bystrica. Neskôr ho spoločnosť predala JUDr. Milanovi Fraňovi. V roku 2011 bol opäť predaný súkromnej spoločnosti a prebehla jeho rekonštrukcia. [4]

Prístup
Nachádza sa v severovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Horovce foto © Imrich Kluka 4/2009Kaštieľ Horovce foto © Peter Mikšík 9/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 439.
[2] www.horovce.sk (8.7.2013)
[3] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
[4] www.horovce.sk (8.7.2013)
Bibliografia
ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - JANURA, Tomáš: Stredoveký hrádok v Horovciach. In: Pamiatky a múzeá, 2007, č. 2, s. 20 - 24.
www.horovce.sk
GPS
49.048980, 18.259695
49°02'56.3"N 18°15'34.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk