Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrabové (Bytča)
Iný názov
Hrabova
Lokalita
obec Bytča, okres Bytča, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ z roku 1690 so starším jadrom. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba na pôdoryse v tvare písmena L. Pôvodná dispozícia je dnes už pozmenená vstavaním nových priečok ako aj zmenou vchodu. Prízemie je členené horizontálnou rustikou, druhé podlažie obdĺžnikovými oknami s nadokennou rímsou. Na jeho nároží sú dva polkruhové arkiere. Miestnosti prvého podlažia sú zaklenuté valenými klenbami s lunetami, na druhom podlaží sú rovné stropy. [1] Od roku 1951 slúžil ako Domov dôchodcov. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Stavebné úpravy boli realizované v roku 1965. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Hrabové je mestskou časťou Bytče. Kaštieľ sa nachádza v strede obce Hrabové.
Fotogaléria
Kaštieľ Hrabové foto © Imrich Kluka 12/2011Kaštieľ Hrabové foto © Imrich Kluka 12/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 444.
[2] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica: Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 16.
[3] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. s. 16.
Bibliografia
www.bytca.sk
GPS
49.204287, 18.565123
49°0 12' 15.43", 18°0 33' 54.44"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk