Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jelenec
Iný názov
Forgáchovský kaštieľ
Lokalita
obec Jelenec, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ z roku 1722. Prestavaný bol v 20. storočí. Ide o jednopodlažnú stavbu na pôdoryse v tvare písmena L. Časť bočného krídla je dvojpodlažná. Šestnásťosové priečelie má v strede pilastrami členený rizalit, zakončený štítom. Trojosový rizalit s tympanónom sa nachádza i na fasáde situovanej do parku. Miestnosti sú zaklenuté prevažne pruskými klenbami, na ktorých sú nástenné maľby a štukové obrazce. [1]
 

Prízemný barokový kaštieľ v Jelenci postavil biskup Pavol IV. Forgách v roku 1722. Forgáchovci v ňom žili a zdržiavali sa až do konca druhej svetovej vojny, potom slúžil na rôzne účely. V roku 1911 zomrel v kaštieli gróf Karol III. Forgách, ktorý sa stal slávnym vďaka introdukcii muflóna v Európe. V kaštieli sa nachádza aj malá kaplnka, vo veľkej sále je možné usporiadať koncerty. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Prieskum dodnes zachovaných častí kaštieľa realizovala v roku 1982 prom. historička Soňa Zrubcová. [3]
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Je v ňom múzeum.
 

V októbri 2009 sa v zrekonštruovanej časti kaštieľa, v štyroch miestnostiach, sprístupnila stála expozícia Múzea rodu Forgách. Tento významný šľachtický rod vystupuje v slovenských dejinách viac ako osem storočí. Bohaté dejiny rodu sú spojené s mnohými miestami na Slovensku. Vojaci, diplomati, generáli či cirkevní hodnostári, to je široká škála životných príbehov členov rodu, ktorých portréty tu nájdete. Vidieť môžete archeologické nálezy z hradu Gýmeš - ich najstaršieho rodového sídla. V prvej miestnosti je inštalovaná národopisná (etnografická) expozícia, ktorá predstavuje tzv. prednú izbu. Na chodbe sa usporadúvajú príležitostné výstavy. [4]

Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Jelenec foto © Imrich Kluka 4/2010Kaštieľ Jelenec foto © Imrich Kluka 4/2010Kaštieľ Jelenec foto © Imrich Kluka 4/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 522.
[2] www.muzeum.sk
[3] www.jelenec.sk
[4] www.muzeum.sk
Bibliografia
ELIÁŠ, Miroslav: Múzeum rodu Forgách v Jelenci. In: Múzeum, LVIII, 2012, č. 1, s. 34 - 35.
www.jelenec.sk
GPS
48.375965, 18.230110
48°0 22' 33.47", 18°0 13' 48.40"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk