Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kokošová (Tesáre)
Iný názov
Kaštieľ rodiny Lenárt
Lokalita
obec Tesáre, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Ide o jednopodlažnú stavbu s pôdorysom v tvare písmena L. Fasády sú členené lizénami s rustikou. Dvorová fasáda má predstavaný portikus s tympanónom, spočívajúci na stĺpoch. V miestnostiach sú rovné stropy, v priebežnej chodbe pruské a krížové hrebienkové klenby. Strecha je mazardová. [1]
 

Vznik kaštieľa sa datuje do 17. storočia. Kaštieľ bol kedysi centrom rozsiahlej hospodárskej usadlosti. Najstaršie jadro kaštieľa stálo na miernom návrší. Pôvodne bolo riešené dispozične ako dvojtrakt s krížovými klenbami v chodbe. [2]
 

Barokovo-klasicisticky prestavali kaštieľ po roku 1770, prefasádovali a pristavili bočné krídlo so stĺpovou chodbou, ktorá chránila aj studňu. Areál kaštieľa tvorí tiež baroková kaplnka sv. Jána Nepomuckého z roku 1772. Stĺpový portikus vo dvore, z ktorého vedie vstup do haly a odtiaľ do radu obytných priestorov vznikol začiatkom 19. storočia pri obnove kaštieľa. Odvtedy sa vzhľad kaštieľa zásadne nezmenil. Kedysi v dvorovej časti venovali veľkú pozornosť výsadbe okrasných kvetín a kompozícií strihaných buxusov. [3]
 

Zastavaná plocha kaštieľa je 720 m2, park má rozlohu asi 2,5 ha. [4]
 

Majiteľom kaštieľa bola rodina Lenártovcov. Po druhej svetovej vojne sa vlastníkom kaštieľa stala obec Tesáre a JRD (jednotné roľnícke družstvo). Objekt sa využíval pre poľnohospodárstvo. Neskôr bol kaštieľ vrátený pánovi Lenártovi. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne. Vedľa kaštieľa je park.
 

V súčasnosti je kaštieľ v súkromnom vlastníctve.

Prístup
Stojí juhozápadnej časti obce. Nachádza sa na vyvýšenine v parku na okraji dediny.
Fotogaléria
Kaštieľ Kokošová foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Kokošová foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Kokošová foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Kokošová foto © Imrich Kluka 10/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 280.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva: Tesáre, okr. Topoľčany. In: Pamiatky a múzeá, 1991, č. 1, s. 27.
[3 - 4] KRIŽANOVÁ, Eva: Tesáre, okr. Topoľčany. s. 27.
[5] VALEKOVÁ, Anna et al.: Kaštiele Nitrianskeho kraja. Katalóg k výstave Kaštiele Nitrianskeho kraja, ktorá bola usporiadaná v spolupráci s mestom Nitra v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2009. Nitra: Krajský pamiatkový úrad v Nitre, 2009. s. 78.
Bibliografia
KRIŽANOVÁ, Eva: Tesáre, okr. Topoľčany. In: Pamiatky a múzeá, 1991, č. 1, s. 27.
www.tesare.sk
GPS
48.594557, 18.077319
48°0 35' 40.41", 18°0 4' 38.35"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk