Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kráľ
Iný názov
Svätý Kráľ
Lokalita
obec Kráľ, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Prvá písomná správa o juhogemerskej obci Kráľ s historickým názvom Svätý Kráľ pochádza z roku 1282. V rokoch 1938 - 1944 patrila Maďarsku. [1] Od čias jej vzniku sa tu vystriedali viacerí majitelia ako napríklad rod Szentikirályiovcov (Svätokráľovskí), neskôr Perbesházyovcom (Perbešházyovcov), Abaffyovcov (Abáfyovcov), Pletrichovcov alebo Szilárdyovcov (Silárdyovcov). [2]
 

Priamo v obci sa nachádza barokovo-klasicistický kaštieľ, ktorý patrí medzi najkrajšie a najzachovalejšie šľachtické stavby južného Gemera. Podľa Súpisu pamiatok pochádza objekt z roku 1767, ale postavený bol na starších základoch. [3]
 

Stavba kaštieľa je dvojpodlažná, podpivničená a vybudovaná na pôdoryse písmena U. Na fasáde orientovanej do parku dominuje nepatrne vystupujúci rizalit s trojuholníkom tympanónom bez výzdoby a predstavaný portikus so vstupným vchodom obdĺžnikového výrezu, nad ktorým sa nachádza balkón s ozdobným kovaním. Na nárožiach sú situované dve vežičky postavené na štvorcovom pôdoryse. Na strednom krídle zadnej fasády sa nachádza rozsiahla arkáda otvorená a mierne vystupujúci rizalit s trojuholníkovým tympanónom, nad ktorým umiestnili hodinovú vežu.
 

V pravom bočnom krídle sa nachádza kaplnka sv. Ladislava, ktorá bola založená v roku 1753. [4]
 

Heraldicko-epigrafickú pamiatku sme v exteriéri stavby kaštieľa identifikovali na zadnej fasáde v trojuholníkovom tympanóne vystupujúceho rizalitu. Vo vnútornom poli tympanónu je umiestnený erbový štít, ktorý ale po obsahovej stránke nezodpovedá svojmu pôvodnému stavu. Podobne ako celková fasáda bol pri rekonštrukcii rovnakými farbami premaľovaný aj celý erb s erbovým rodovým znamením. V súčasnosti dominuje na rodovom erbe plastická kvetová a ornamentálna výzdoba.
 

Existenciu kaštieľa postaveného na staršom základe vieme podrobnejšie doložiť od čias jeho vlastníctva rodom Pletrich, čiže od roku 1767. Podľa nápisu, ktorý spomína Erdélyi boli iniciátorom stavby, resp. rozsiahlej prestavby Ladislav Pletrich a jeho manželka Anna Szentmiklóssy. Anna bola členkou významného rodu Szentmiklóssy, ktorého členovia žili vo viacerých stoliciach. [5]
 

Zakladateľom gemerskej vetvy rodu bol Domokos (Mósi) a jeho jediný syn Ján II. V manželstve Jána II. a Margity Legendy sa im narodil syn Ján III. Anniným otcom bol Štefan, ktorý pôsobil v stoličnej správe vo funkcii podžupana (pravnuk Jána III.) a matkou Anna Tornallyay (Tornalajová). Anna Szentmiklóssy bola vydatá dvakrát, najprv za Štefana Pankovics (Pankovič) (Paukovics) a až jej druhým manželom bol Ladislav Pletrich. V rokoch 1746 a 1760 porodila dvoch synov Ladislava a Imricha. Annin brat Štefan získal v roku 1743 titul baróna. Viacerí členovia tohto rodu zastávali najmä funkcie tabulárnych sudcov, ale aj podžupanov. [6]
 

Podľa Mihályfalusiho Forgona máme na Gemeri jednotlivých členov rodu Pletrich s predikátom „Szentkirályi“ doložených v 18. - 19. storočí. [7] Zakladateľom jednej línie, ktorá žila na Gemeri bol Peter Pletrich a jeho dvaja synovia Ladislav a Ján I., ktorí vytvorili samostatné rodové vetvy. Viacerí členovia zastávali v stoličnej správe dôležité funkcie. [8]
 

Podľa Borovszkého bol ďalším vlastníkom kaštieľa v obci Vojtech Szilárdy. [9]

Pamiatková ochrana
Rekoštrukcia.
 

K rozsiahlej rekonštrukcii celého objektu sa pristúpilo v 90. rokoch 20. storočia a pokračovalo v nasledujúcich rokoch. [10]

Súčasný stav a využitie
Vďaka veľkej rekonštrukcii je budova plne využitá a sídlia v nej viaceré inštitúcie ako napríklad Obecný úrad, knižnica, reštaurácia alebo kaplnka sv. Ladislava. [11]
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Kráľ zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1920)Kaštieľ Kráľ foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Kráľ foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Kráľ foto © Lucia Allmanová 4/2011Kaštieľ Kráľ foto © Lucia Allmanová 4/2011Kaštieľ Kráľ foto © Lucia Allmanová 4/2011Kaštieľ Kráľ foto © Lucia Allmanová 4/2011
Poznámky
[1] NOVÁK, Jozef: Pečate miest a obcí na Slovensku I. zväzok A-M. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2008. s. 485.
[2] TӦKӦLY, Gábor: Kastélyok, kúriák, udvarházak Gӧmӧrben II. Rozsnyó: Méry Ratio, 2004. s. 92.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 221.
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 221.
[5] ERDÉLYI, Géza: Gӧmӧr vármegye klasszicista építészete. Gӧmӧrszőlős-Hanva-Ózd: 1996. s. 112.
[6] MIHÁLYFALUSI Forgon Mihály: Gӧmӧr-Kishont vármegye nemes családai. Šamorín: Méry Ratio, 1997. s. 615.
[7] MIHÁLYFALUSI Forgon Mihály: Gӧmӧr-Kishont vármegye nemes családai. s. 528.
[8] NAGY, Iván: Magyarország családai. Budapest: Arcanum DVD kӧnyvtár IV. -családtӧrténet, heraldika, honismeret (Virtuális), 2005, heslo Pletrich.
[9] BOROVSZKY, Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Budapest: Arcanum DVD kӧnyvtár IV. - családtӧrténet, heraldika, honismeret (Virtuális), 2005, s. 96.
[10 - 11] www.gemer.org/kral-sajoszentkiraly-o75-historia.html (16.7.2014)

text: Lucia Allmanová
Bibliografia
www.obec-kral.sk
GPS
48.327988, 20.343385
48°0 19' 40.76", 20°0 20' 36.19"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk