Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Krivany
Iný názov
Dessewffyovský, Bornemiszovský kaštieľ
Lokalita
obec Krivany, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný jednoposchodový kaštieľ z prvej polovice 17. storočia. Postaviť ho dali Dessewffyovci. Koncom 18. storočia, po požiari, bol upravený v klasicistickom slohu. [1] Ide o blokovú štvorcovú stavbu s dvoma okrúhlymi nárožnými vežami. [2] Anglický park pri kaštieli vytvorili v prvej polovici 19. storočia. [3] Okolo kaštieľa stoja hospodárske budovy a už iba zvyšky parku. Areál vymedzuje kamenný historický múr so vstupom zo západnej strany. [4]
 

Najväčšia koncentrácia zemepanských sídiel v Šariši je v regióne Hornej Torysy, kde sa v takmer každej obci nachádza minimálne jeden kaštieľ. Akýmsi extrémom je Brezovica, kde je šľachtických rezidencií viac než tucet, ale aj Krivany sa môžu pochváliť niekoľkými kúriami a jedným väčším kaštieľom. [5]
 

Kaštieľ bol vybudovaný s valcovými nárožnými vežami so strieľňami, teda mal ešte s obrannou funkciou. Panské sídla boli v obci už skôr, dedina vznikla už v 13. storočí, v jej okolí sa predpokladá hradný typ zemepanského sídla (zrejme za Tarcayovcov). V novoveku vlastnili obec Dessewffyovci, potom Nakayovci, neskôr Passuthovci a nakoniec Bornemiszovci. Traduje sa, že Lájoš Bornemisza ho v roku 1863 dostal ako svadobný dar. V roku 1947 ho rodine skonfiškovali a po nežnej revolúcii ho štát potomkom rodu v reštitúcii vrátil. [6]
 

Prvá veľká rekonštrukcia kaštieľa bola v 18. storočí. Vtedy bol dispozične zmenený interiér a vzniklo množstvo nových klenieb. Vo dvore kaštieľa boli stajne, hospodárske budovy, sýpka aj kúria. V prvej polovici 19. storočia bol výrazne upravený exteriér, keď nadobudol nový výzor po typickej úprave v neskoroklasicistickom slohu. Fasády boli pokryté výraznými plastickými lizénovými rámami. Upravili tiež zastrešenie objektu. V 20. storočí bola budova opäť obnovovaná, najskôr v 50. rokoch, keď bola adaptovaná pre potreby školy, neskôr ako sídlo Miestneho národného výboru, po reštitúcii ako reštauračné zariadenie. Napriek nevhodným zásahom a úpravám si objekt zachoval pôvodnú dispozíciu mierne upravenú v 18. storočí, množstvo architektonických a remeselných detailov. [7]
 

Objekt má obdĺžnikový pôdorys s vystupujúcim rizalitom na hlavnej severnej fasáde a dve oválne veže na nárožiach južnej fasády. Je dvojpodlažný a v celom rozsahu podpivničený. Jednotlivé miestnosti suterénu sú zaklenuté valenými klenbami. Priestory prízemia sú kryté rôznymi typmi valených klenieb s výsečami a so štukovou výzdobou, ale aj mladšími pruskými klenbami a s bohatšou štukovou výzdobou. Poschodie má miestnosti zaklenuté podobnými typmi klenieb ako na prízemí. Fasády sú vyzdobené lizénovými rámami. [8]
 

V jadre renesančný objekt s estetickými a funkčnými drobnými úpravami predstavuje hodnotný typ kaštieľa s množstvom cenných detailov z každej stavebnej fázy úpravy. Jeho význam zvyšuje fakt, že sa zachoval historický múr areálu so vstupnou bránou, či zvyšky z historického parku, ktoré umocňujú hodnotu pamiatky. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Pamiatkový výskum pre KÚŠPSOP Prešov, 1978. Autorka: PhDr. Norma Urbanová. [10]
 

V roku 1980 boli urobené nevhodné zásahy. Vystavali nové betónové schodisko, odstránili klasicistické okná a vymenili strešnú krytinu. [11]
 

Krivany – kaštieľ (č. ÚZPF 308/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2020. Autori: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Gibalová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer. [12]

Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je dobrý.
Prístup
Obec leží v severozápadnej časti Šariša, v údolí Torysy, 16 km severozápadne od Sabinova. Kaštieľ stojí pri hlavnej ceste na začiatku obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Krivany zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1910)Kaštieľ Krivany foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Krivany foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Krivany foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Krivany foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Krivany foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Krivany foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Krivany foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Krivany foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Krivany foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Krivany foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Krivany foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Krivany foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Krivany foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Krivany foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Krivany foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Krivany foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Krivany foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Krivany foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Krivany foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Krivany foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Krivany foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Krivany foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Krivany foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Krivany foto © Viliam Mazanec 7/2012
Poznámky
[1] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 117.
[2] POLLA, Belo: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1980. s. 88.
[3] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky ... s. 117.
[4 - 9] KOŠUTHOVÁ, Anna: Kaštieľ v Krivanoch postavili v 17. storočí, viaceré prestavby ho menili. 27. november 2016 https://presov.korzar.sme.sk/c/20389172/kastiel-v-krivanoch-postavili-v-17-storoci-viacere-prestavby-ho-menili.html (13.11.2019) Článok vyšiel v týždenníku PREŠOVSKÉ NOVINY, č. 41/2016.
[10] PhDr. Norma Urbanová – výber výskumnej a publikačnej činnosti za roky 1967 – 2016. In: Monument revue, VI, č. 1, 2017, s. 90.
[11] KOŠUTHOVÁ, Anna: Kaštieľ v Krivanoch postavili v 17. storočí, viaceré prestavby ho menili. 27. november 2016 https://presov.korzar.sme.sk/c/20389172/kastiel-v-krivanoch-postavili-v-17-storoci-viacere-prestavby-ho-menili.html (13.11.2019) Článok vyšiel v týždenníku PREŠOVSKÉ NOVINY, č. 41/2016.
[12] www.pamiatky.sk (13.8.2021)
Bibliografia
www.krivany.sk
GPS
49.169918, 20.913859
49°0 10' 11.70", 20°0 54' 49.89"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk