Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kynek (Nitra)
Iný názov
Majláthovský kaštieľ
Lokalita
obec Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ zo začiatku 19. storočia, s menšími úpravami po roku 1948. Ide o jednopodlažnú budovu stavanú na pôdoryse písmena U, s čestným dvorom. Na nádvornej fasáde hlavného krídla je stĺpový portikus s tympanónom. Bočné krídla čestného dvora sa končia zvýšenou štvorcovou prístavbou, ktorej fasády sú členené slepou arkatúrou a vetracími otvormi podstrešnej nadstavby. V interéri sa čiastočne zachovala štuková empírová úprava. Okolo kaštieľa je anglický park. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Kynek foto © Imrich Kluka 9/2010Kaštieľ Kynek foto © Imrich Kluka 9/2010Kaštieľ Kynek foto © Imrich Kluka 9/2010Kaštieľ Kynek foto © Imrich Kluka 9/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 373.
Bibliografia
www.nitra.sk
GPS
48.314189, 18.036383
48°0 18' 51.08", 18°0 2' 10.98"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk