Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lietavská Lúčka
Iný názov
Kaštieľ Pongráczovcov
Lokalita
obec Lietavská Lúčka, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z roku 1820. Ide o dvojpodlažnú budovu obdĺžnikového pôdorysu. Hladká fasáda je členená kordónovou rímsou a zakončená podstrešnou rímsou so zuborezom. V šírke troch stredných okien je stĺpový portikus v celej výške budovy. Má štyri iónske stĺpy na vysokých krychľových pätkách a je zakončený mohutným trojuholníkovým štítom. Do portika ústi z pravej a ľavej strany voľné schodište z nástupenj terasy. Vstupný portál má segmentový oblúk flankovaný pilastrami a v supraporte má rovnú profilovanú rímsu na troch konzolách. V miestnostiach sú rovné stropy. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Nachádza sa v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Lietavská Lúčka foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Lietavská Lúčka foto © Imrich Kluka 4/2012Kaštieľ Lietavská Lúčka foto © Imrich Kluka 4/2012Kaštieľ Lietavská Lúčka foto © Imrich Kluka 4/2012Kaštieľ Lietavská Lúčka foto © Patrik Kunec 7/2019Kaštieľ Lietavská Lúčka foto © Patrik Kunec 7/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 222.
GPS
49.174083, 18.717602
49°0 10' 26.70", 18°0 43' 3.37"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk