Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lučivná
Iný názov
Thökölyovský kaštieľ
Lokalita
obec Lučivná, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ zo začiatku 17. storočia. Prestavaný bol v 19. storočí a neskoršie upravovaný. Kaštieľ Lučivná je dvojpodlažná obdĺžniková bloková budova, na fasádach s lizénovým členením a v podstrešnej rímse s oblúčikovým vlysom. Pôvodná dispozícia bola narušená neskoršími stavebnými úpravami. V troch prízemných miestnostiach sú valené klenby s lunetami. [1]
 

Poslednými vlastníkmi kaštieľa boli až do roku 1945 potomkovia starého rodu Váradi-Szakmari. Rodina ho kúpila od mesta Kežmarok. Majetok jej bol po 2. svetovej vojne skonfiškovaný štátom, ktorý už riadila komunistická strana. Niektoré časti pôvodného nábytku a zariadenia sa dnes nachádzajú vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Spoznať ich možno podľa symbolu vrany. Posledný člen rodiny zomrel v roku 1960. Je pochovaný na rodinnom cintoríne v Lučivnej. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Kaštieľ je súkromným majetkom a slúži ako reštaurácia a hotel.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Lučivná foto © Imrich Kluka 12/2011Kaštieľ Lučivná foto © Imrich Kluka 12/2011Kaštieľ Lučivná foto © Imrich Kluka 12/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 258.
[2] www.kastiellucivna.sk
Bibliografia
www.lucivna.sk
GPS
49.051804, 20.141876
49°003'06.5"N 20°008'30.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk