Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Madočany (Liptovská Teplá)
Lokalita
obec Liptovská Teplá, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z roku 1830. Menšie úpravy boli prevedené na začiatku 20. storočia. Kaštieľ je obdĺžniková dvojpodlažná stavba so strednými rizalitmi na dvoch fasádach. Na poschodie vedie dva razy lomené schodište s pôvodnou kovanou neskoroklasicistickou romantickou mrežou. Kaštieľ obklopoval park a hospodárske budovy, ktoré postavili v rokoch 1830 – 1832. [1] Klasicistickú fasádu kaštieľa členia pilastre, smerom do parku má pred rizalitom terasu, z ktorej sa schodíkmi vchádzalo do parku. Rizality zdôrazňujú polkruhovo ukončené okná a tympanón. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Madočany (Liptovská Teplá) foto © Imrich Kluka 7/2012Kaštieľ Madočany (Liptovská Teplá) foto © Imrich Kluka 7/2012Kaštieľ Madočany (Liptovská Teplá) foto © Patrik Kunec 8/2022Kaštieľ Madočany (Liptovská Teplá) foto © Patrik Kunec 5/2014Kaštieľ Madočany (Liptovská Teplá) foto © Patrik Kunec 8/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 231.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 129.
GPS
49.107829, 19.407919
49°0 6' 28.18", 19°0 24' 28.51"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk