Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Vozokany 1
Iný názov
Horný kaštieľ
Lokalita
obec Malé Vozokany, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ bol postavený v roku 1904 v historizujúcom slohu inšpirovanom francúzskym barokom 17. storočia. Ide o dvojpodlažnú budovu s polygonálnymi nárožnými vežami a vysunutým stredným rizalitom, pred ktorým je portikus s balkónom. Strechy má manzardové. [1] Okolo kaštieľa je park.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí celkom mimo obce, východným smerom.
Fotogaléria
Kaštieľ Malé Vozokany foto © Imrich Kluka 3/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 285.
GPS
48.309477, 18.413385
48°0 18' 34.12", 18°0 24' 48.19"www.pamiatkynaslovensku.sk