Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malinovo
Iný názov
Eberhard
Lokalita
obec Malinovo, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ bol postavený na mieste pôvodného castella koncom 17. storočia. Klasicisticky bol upravený v prvej polovici 19. storočia. Je to dvojpodlažná štvorkrídlová stavba s ústredným nádvorím, v nárožiach ktorého sú polkruhové prístavby. Hlavná fasáda na nárožiach je rustikovaná, má mierne vystupujúci stredný rizalit, zakončený tympanónom. Pred rizalitom je terasa, stojaca na štyroch železných stĺpoch. [1] V interiéri sú na stenách erby arcibiskupa Szelepcsényiho a štukové maskaróny ranobarokovej výzdoby. [2] Renesančná kaplnka bola postavená okolo roku 1677 a je situovaná do ústrednej osi východného krídla, z ktorého silne vystupuje. Pod lunetovou klenbou kaplnky je letopočet datujúci jej výstavbu. [3]
 

Vodný hrad, ktorý tu pôvodne stál bol strediskom panstva Malinovo (Eberhard). Patril grófom zo Sv. Jura a Pezinka. Od 15. storočia sa majetky rozdelili na časť malinovskú a svätojurskú. V 17. storočí boli majiteľmi kaštieľa Illésházyovci, neskôr arcibiskup Szelépcsényi, ktorý sa v rokoch 1677 – 1680 podujal na základnú prestavbu objektu a zriadil v ňom kaplnku. Koncom 18. a v 19. storočí patrili majetky Apponyiovcom, ktorí kaštieľ klasicisticky obnovili a v roku 1872 si v obci zriadili aj pohrebnú kaplnku. [4] V okolí kaštieľa bol veľký anglický park.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Malinovo – kaštieľ (č. ÚZPF 452/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2013. Autorka: PhDr. Zuzana Zvarová. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou.
 

Zaujímavosťou je, že v kaštieli sa natáčal brilantný seriál TAJNÉ ŽIVOTY (rok 2014) z dielne RTVS.

Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Malinovo zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1910)Kaštieľ Malinovo foto © Jiří Fiedler 10/1978Kaštieľ Malinovo foto © Imrich Kluka 9/2010Kaštieľ Malinovo foto © Jiří Fiedler 10/1978Kaštieľ Malinovo foto © Imrich Kluka 9/2010Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo  foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016Kaštieľ Malinovo foto © Hana Farkašová 3/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 287.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 136.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 287.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky ... s. 136.
[5] www.pamiatky.sk (27.10.2014)
Bibliografia
ZVAROVÁ, Zuzana - JANURA, Tomáš - MATEJKA, Miroslav: Kaštieľ v Malinove - premeny hradu. In: Pamiatky a múzeá, 2014, č. 2, s. 50 - 55.
www.malinovo.sk
GPS
48.153107, 17.297463
48°0 9' 11.19", 17°0 17' 50.87"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk