Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Maršová
Lokalita
obec Maršová-Rašov, okres Bytča, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Pseudogotický kaštieľ z konca 19. storočia. Ide o blokovú dvojpodlažnú stavbu uprostred malého parku. Po stranách budovy sú malé nárožné vežičky. Má pseudogotickú fasádu. [1]
 

Prvými majiteľmi kaštieľa bola zemianska rodina Maršovských. Kaštieľ vlastnilo viacero generácií tohto zemianskeho rodu. V roku 1909 kaštieľ od Mórica Maršovského kúpilo 12 rodín z Kysúc. Keďže tieto rodiny boli príliš zadĺžené, kaštieľ od občanov odkúpila pani Móryová, ktorá mala 3 dcéry. Po znárodnení vlastnil kaštieľ lekárnik Kajaba z Považskej Bystrice, ktorému bol skonfiškovaný. 30. 3. 1953 odovzdal Miestny národný výbor (MNV) maršovský kaštieľ do užívania závodu Považské strojárne Považská Bystrica na ubytovanie pre zamestnancov. Priľahlé budovy kaštieľa a záhradu prevzalo do užívania JRD Predmier. V roku 1958 bol kaštieľ odovzdaný späť MNV. Nedostatočnou údržbou zo strany závodu bola budova značne schátralá. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1965 rozhodnutím strediska Štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici bolo vyhlásené pamiatkové ochranné pásmo pre kultúrne pamiatky nachádzajúce sa v obci. V roku 1982 bola zahájená generálna oprava kaštieľa. Investorom bol n. p. Hydinárske závody Bratislava, ktorý chcel využívať kaštieľ na rekreačné účely. Bol to významný prínos pre záchranu tejto kulturnej pamiatky. V roku 1985 pokračovali práce na oprave kaštieľa – elektroinštalácia, vnútorné omietky, vonkajšia fasáda a zemný vrt v priestore Pod Jankovcom pre zabezpečenie vody do kaštieľa. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne.
 

V súčasnosti je kaštieľ v súkromnom vlastníctve, do ktorého ho Hydinárske závody odpredali. [4]

Prístup
Nachádza sa v juhovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Maršová foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Maršová foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Maršová foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Maršová foto © Imrich Kluka 12/2011Kaštieľ Maršová foto © Imrich Kluka 12/2011Kaštieľ Maršová foto © Imrich Kluka 12/2011Kaštieľ Maršová foto © Imrich Kluka 12/2011Kaštieľ Maršová foto © Jana Lacková 7/2017Kaštieľ Maršová foto © Jana Lacková 7/2017Kaštieľ Maršová foto © Jana Lacková 7/2017Kaštieľ Maršová foto © Jana Lacková 7/2017Kaštieľ Maršová foto © Jana Lacková 7/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 298.
[2 - 4] www.marsova-rasov.sk (27.7.2013)
GPS
49.184845, 18.525046
49°0 11' 5.44", 18°0 31' 30.17"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk