Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitrianska Streda - klasicistický kaštieľ
Iný názov
Kaštieľ Odescalchiovcov, Veľký kaštieľ
Lokalita
obec Nitrianska Streda, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ zo začiatku 19. storočia. Dvojpodlažná trojkrídlová budova s pôdorysom písmena U. Hlavné priečelie má v strede murovaný štít a predstavaný balkón nesený stĺpmi. V miestnosticah sú rovné stropy. Okolo kaštieľa je park. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav objektu je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Nitrianska Streda foto © Imrich Kluka 1/2010Kaštieľ Nitrianska Streda foto © Imrich Kluka 1/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 375.
GPS
48.521092, 18.175050
48°0 31' 15.93", 18°0 10' 30.18"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk