Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná Kamenica
Iný názov
Kaštieľ Forgáchovcov
Lokalita
obec Nižná Kamenica, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ. Dali ho postaviť Forgáchovci okolo roku 1830. Renovácia prebehla v roku 1860. [1] Pre nové využite (na školu) bol adaptovaný za socializmu po roku 1950. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba obdĺžnikového blokového pôdorysu s priebežnou stredovou chodbou. Má plytké bočné rizality a stredný rizalit riešený na spôsob reprezentačného portika, členený stĺpmi s kompozitnými hlavicami, ktoré nesú tympanón. Strecha je manzardová. Fasáda je upravená klasicisticky. [2] V miestnostiach sú rovné stropy, len vstupná hala má pruské klenby s medziklenbovými pásmi. Okolo kaštieľa je pomerne rozsiahly anglický park. [3]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Nižná Kamenica - kaštieľ (č. ÚZPF 428/1) - umelecko-historický výskum - rok 2009. Autori: Mgr. Ľuboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková. [4]

Súčasný stav a využitie
Kaštieľ je v zlom stave. Dnes je v ňom Detský domov. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica - park foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica - park foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica - park foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica - park foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica - park foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012Kaštieľ Nižná Kamenica foto © Viliam Mazanec 7/2012
Poznámky
[1] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 148 – 149.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 381.
[3] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky ... s. 148 - 149.
[4] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 195.
GPS
48.759246, 21.477904
48°0 45' 33.29", 21°0 28' 40.45"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk