Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná Šebastová (Prešov) - renesančný kaštieľ
Lokalita
obec Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
V jadre ide o renesančnú stavbu z prvej polovice 17. storočia. Kaštieľ bol postavený na mieste niekdajšieho hradu, ktorý v roku 1550 zbúrali. Renesančný kaštieľ bol začiatkom 18. storočia prebudovaný a barokovo upravený spolu s obrannou ohradou, na nárožiach ktorej stoja masívne polygonálne dvojpodlažné veže. Má pomerne rozsiahlu, neobvyklú dispozíciu, nárožné veže nie sú na samom objekte, ale dostali sa do obrannej ohrady štvorcového pôdorysu. K hlavnej obytnej budove kaštieľa, pozdĺžnej s vysokou manzardovou strechou, sa pripája na severovýchodnej strane rovnako vysoké obytné krídlo s menším rizalitom. Na západnej strane je k pôvodnej barokovej budove pripojený arkádový rizalit s balustrádou, na terasu ktorého vedie jednoramenné točité schodište, postavené koncom 18. storočia. Hlavná budova je v strede severného obvodového múru. Do neskorobarokovej pilastrovej architektúry, zakončenej balustrovitou atikou, bola vsunutá pôvodne ranobaroková polkruhovo zakončená brána s kamennými kvádrami v ostení, s okrídlenými hlavičkami v rohoch. [1]
 

Kaštieľ je renesančná poschodová stavba s atikou. Predpokladá sa, že bol postavený na mieste staršieho šľachtického sídla, ktoré sa v obci spomína minimálne od roku 1533. Kamennú alebo možno len drevenú rezidenciu si tu dali postaviť šľachtici zo Šebeša. Išlo buď o bočnú vetvu tohto rodu alebo o šľachtu pôvodne sídliacu na kamennom hrade nad blízkou obcou Podhradík, ktorá sa po dobytí hradu v roku 1528, alebo po jeho obsadení v roku 1537, presťahovala do pohodlnejšieho sídla. Informácie však musí potvrdiť až archívny, pamiatkový aj archeologický výskum. Bez výskumu je datovanie možné len na základe architektúry, ktorej detaily svedčia o výstavbe v priebehu 17. storočia, snáď už v prvej polovici. Renesančný kaštieľ bol postupne upravovaný, po výstavbe hlavného (obytného) objektu bolo pravdepodobne ešte v 17. storočí budované opevnenie s prízemnými nárožnými polygonálnymi baštami a múrmi medzi nimi. Začiatkom 18. storočia boli upravené fasády hlavného objektu, ktorý bol rozšírený dostavbou v južnej časti, kde vzniklo kamenné exteriérové schodisko. Postupne bolo upravené aj opevnenie, západné dve bašty boli nadstavané a vznikli v nich okenné otvory, čo naznačuje stratu ich obrannej schopnosti. Zbarokizovaný komplex bol do 20. storočia predmetom prevažne prác opravného charakteru a charakteru údržby. Počas druhej svetovej vojny bola budova zrejme poškodená. [2]
 

Objekt je svojou dispozíciou ojedinelý kaštieľ v regióne. Význam pamiatky zvyšuje jeho takmer intaktné zachovanie zo 17. - 18. storočia, odhliadnuc od dočasných novodobých montovaných prístavieb na prízemí. [3]
 

Kaštieľ má zachovaný nielen klenbový systém suterénu, prízemia a poschodia, ale aj množstvo cenných architektonických detailov – štuková výzdoba otvorov fasád, hrebienky na klenbách, niekoľko renesančných portálov, kamenné schodiská so zábradliami, kamenný barokový krb atď. Takmer všetky okenné otvory a hlavný vstupný majú zachované barokové šambrány. Objekt dopĺňa vysoká manzardová strecha, v ktorej sa zachoval atikový múr z predošlej (renesančnej) fázy s pôvodnými otvormi v atike. Význam strechy zvyšuje aj historický krov. Kaštieľ je v rámci mesta Prešov najvzácnejšia pamiatka typu šľachtickej rezidencie a je aj ukážkový reprezentant renesančno - barokového kaštieľa. [4]
 


 

V pondelok 12. marca 2018 v skorých ranných hodinách požiar zasiahol jednopodlažnú budovu v areáli kaštieľa, ktorá slúžila ako sklad polyuretánových fólií. Na mieste hasilo 20 profesionálnych a dobrovoľných hasičov z Prešova, Sabinova a Kapušian. K zraneniam osôb nedošlo. Plamene nezasiahli pamiatkovú časť kaštieľa.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

V roku 1953 bol opravovaný a o desať rokov neskôr na ňom vymenili dlhodobo poškodené strechy bášt. V roku 1966 bola zničená architektonicky hodnotná hlavná vstupná brána do areálu a vytvorený provizórny vstup do komplexu, ktorý zostal dodnes. Je smutné, že sa tak stalo len preto, že cez pôvodnú bránu neprešli väčšie nákladne autá. V roku 1979 bol v kaštieli urobený výťah a v roku 1985 opravená dlhodobo poškodená strecha kaštieľa (menené boli časti krovu a strešná krytina). Posledné roky objekt chátra a čaká na dlhšie plánovanú obnovu. Vlastník ponúkol kaštieľ na predaj mestu, ale poslanci kúpu z nepochopiteľných príčin dvakrát odmietli. [5]
 

Nižná Šebastová – kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 327/1 - 7) – architektonicko-historický výskum - rok 2020. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi zlý. Slúži ako sídlo niekoľkých firiem a sklad. Šokujúce využitie jedinečnej a rozsiahlej pamiatky, ktorá má ako jedna z mála, zachovaný obranný múr s vežami. Prostredie v okolí pamiatky je na jednej strane narušené modernou výstavbou. Domy sú nalepené priamo na časti historického objektu a vyzerá to odpudzujúco. Z druhej strany kaštieľa je park.
Prístup
Stojí v miestnej časti Prešova Nižná Šebastová na miernej vyvýšenine, ľavostrannej terase potoka Šebastovník. [7] Nachádza sa takmer v strede obce. Slanská 18.
Fotogaléria
Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová - interiér bašty foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová - interiér bašty foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová - interiér bašty foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová - interiér bašty foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Nižná Šebastová foto © Viliam Mazanec 6/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 384.
[2 - 5] KOŠUTHOVÁ, Anna: Renesančný kaštieľ v Nižnej Šebastovej potrebuje obnovu. 30. august 2015 https://presov.korzar.sme.sk/c/7981723/renesancny-kastiel-v-niznej-sebastovej-potrebuje-obnovu.html (14.11.2019)
[6] www.pamiatky.sk (13.8.2021)
[7] KOŠUTHOVÁ, Anna: Renesančný kaštieľ v Nižnej Šebastovej potrebuje obnovu. 30. august 2015 https://presov.korzar.sme.sk/c/7981723/renesancny-kastiel-v-niznej-sebastovej-potrebuje-obnovu.html (14.11.2019)
GPS
49.020148, 21.279981
49°0 1' 12.53", 21°0 16' 47.93"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk