Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Opiná
Lokalita
obec Opiná, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ dokončili v roku 1689. Neskôr objekt prešiel viacerými prestavbami a klasicistickou úpravou okolo roku 1840. Dvojpodlažná bloková jednotraktová budova s desaťosovou hlavnou fasádou, ktorá má na prízemí mierny stredný rizalit. Prízemie je členené do slepej arkády vsadenými oknami, pospájanými priebežnou rímsou. Dva vchody prízemia sú prístupné schodami, nad nimi je balkón s klasicistickou kovanou mrežou. Bočné fasády sú trojosové a nádvorná fasáda opakuje schému hlavnej fasády v jednoduchšom prevedení. [1] Kaštieľ je omietnutý strašidelnou a nevkusnou omietkou. Okolo kaštieľa sú zvyšky ovocného sadu.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Evanjelický farský úrad.
Prístup
Stojí na kopci vo východnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Opiná foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Opiná foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Opiná foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Opiná foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Opiná foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Opiná foto © Viliam Mazanec 9/2012Opiná - záhrada kaštieľa foto © Viliam Mazanec 9/2012Opiná - záhrada kaštieľa foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Opiná foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Opiná foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Opiná foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Opiná foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Opiná foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Opiná - vstup do záhadného podzemia..: ) foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Opiná - vstup do záhadného podzemia..: ) foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Opiná - podzemie, ktoré pravdepodobne spájalo kaštieľ so susedným - neďaleko stojacim, dnes už neexistujúcim kaštieľom foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Opiná - podzemie, ktoré pravdepodobne spájalo kaštieľ so susedným - neďaleko stojacim, dnes už neexistujúcim kaštieľom foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Opiná - podzemie, ktoré pravdepodobne spájalo kaštieľ so susedným - neďaleko stojacim, dnes už neexistujúcim kaštieľom foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Opiná - podzemie, ktoré pravdepodobne spájalo kaštieľ so susedným - neďaleko stojacim, dnes už neexistujúcim kaštieľom foto © Viliam Mazanec 9/2012Kaštieľ Opiná - podzemie, ktoré pravdepodobne spájalo kaštieľ so susedným - neďaleko stojacim, dnes už neexistujúcim kaštieľom foto © Viliam Mazanec 9/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 427.
Bibliografia
www.opina.sk
GPS
48.853409, 21.429243
48°0 51' 12.27", 21°0 25' 45.27"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk