Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ostratice
Iný názov
Addov kaštieľ
Lokalita
obec Ostratice, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Ide o dva kaštiele so spoločným dvorom. Prvý pôvodne renesančný kaštieľ je z druhej polovice 16. storočia a zbarokizovaný bol koncom 18. storočia. Druhý je barokový z 18. storočia. Obidva okolo roku 1820 empírovo upravili a zjednotili. Hlavný objekt dnes tvorí druhý kaštieľ, stavaný na pôdoryse v tvare písmena L, ktorý má v nádvornej časti arkádovú chodbu a v miestnostiach pruské a krížové klenby. Spoločné nádvorie z tretej strany uzatvára prvý kaštieľ, na fasáde s predstavaným ťažkým empírovým stĺpovým portikom. Miestnosti v tomto kaštieli majú pôvodné hrebienkové krížové klenby, pruské klenby a zmodernizované rovné stropy. Na priečelí stavby sa zachoval fragment renesančného portálu. Spoločná empírova úprava fasád obidvoch objektov s opakovaním motívu slepej arkády a do archivolt vsadených okien prízemia, členeného pásovou rustikou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Ostratice - kaštieľ (č. ÚZPF 220/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2006. Autorka: Doc. PhDr. Zuzana Ševčíková, CSc.. [2]
 

Ostratice – kaštieľ II (č. ÚZPF 220/0) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2008. Autorka: Doc. PhDr. Zuzana Ševčíková, CSc.. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľov je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je narušené modernou výstavbou.
 

Po druhej svetovej vojne prešli objekty pod správu obce a slúžili na rôzne kultúrne a hospodárske účely. Po reštitúcii obe budovy síce získali späť potomkovia bývalých majiteľov, ale na opravu už značne schátraných budov nemali prostriedky. Obci sa postupne (po jednom) podarilo od nich kaštiele odkúpiť.

Prístup
Kaštiele sa nachádzajú v severnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Ostratice foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Ostratice foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Ostratice foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Ostratice foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Ostratice (severné krídlo) foto © Ľuboš Repta 9/2019Kaštieľ Ostratice foto © Ľuboš Repta 9/2019Kaštieľ Ostratice (nádvorie) foto © Ľuboš Repta 9/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 438.
[2 - 3] www.pamiatky.sk (17.4.2018)
Bibliografia
ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana: Kaštieľ v Ostraticiach. In: Pamiatky a múzeá, 2008, č. 2, s. 22 - 28.
www.obecostratice.sk
GPS
48.651713, 18.272274
48°0 39' 6.17", 18°0 16' 20.19"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk