Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Patrovec (Veľká Hradná)
Lokalita
obec Veľká Hradná, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ bol postavený v roku 1937 s použitím staršej klasicistickej stavby. Po roku 1945 bol upravený a dispozične pozmenený. [1] Objekt dal postaviť markgróf Alexander Pallavicini, potomok talianskej šľachtickej rodiny. Po ukončení výstavby v roku 1939 kaštieľ zariadil secesným nábytkom, čínskym porcelánom, krištáľovým sklom, strieborným stolovacím servisom, poľovníckymi príbormi, benátskymi zrkadlami i obrazmi. Slávnostné otvorenie sa konalo za účasti jeho rodiny a vzácnych hostí na päťdesiate výročie jeho narodenia v roku 1940. [2]
 

V okolí sídla založil anglický park s množstvom vzácnych drevín. Kaštieľ slúžil markgrófovi ako poľovnícky zámoček, nakoľko bol vášnivým poľovníkom a milovníkom prírody. [3]
 

Kaštieľ mal po jeho smrti v roku 1941 zdediť jeho synovec Alexander Mária Alfons, avšak majetok bol kúpený na úver, ktorý nebol splatený a zostal ako dlh voči Československému štátu. Ku koncu druhej svetovej vojny bol kaštieľ neobývaný a počas Slovenského národného povstania v rokoch 1944 - 1945 bol dokonca rabovaný neznámymi páchateľmi. Krátky čas po skončení druhej svetovej vojny bývali v kaštieli dve rodiny: JUDr. Holényi a jeho brat chirurg MUDr. Holényi Ľudovít z východného Slovenska. [4]
 

Po druhej svetovej vojne podľa Benešovských dekrétov bol celý majetok markgrófa Pallaviciniho znárodnený a v kaštieli boli postupne umiestnené rôzne inštitúcie - sídlo Slovenských skladateľov, riaditeľstvo Štátnych lesov, lesnícke učilište, rekreačné stredisko mládeže a v neposlednom rade Škola v prírode s celoročnou prevádzkou. [5]
 

V minulosti v priestoroch kaštieľa poľovnícke spoločnosti priľahlých obcí organizovali každý rok veľkolepé tanečné zábavy s kultúrno-zábavným programom až do roku 1989. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Slúži ako hotel a reštaurácia. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou.
Prístup
Stojí v krásnom lesnom prostredí medzi obcami Trenčianske Jastrabie a Veľká Hradná. Nachádza sa v katastrálnom území obce Veľká Hradná.
Fotogaléria
Kaštieľ Patrovec foto © Imrich Kluka 3/2011Kaštieľ Patrovec foto © Imrich Kluka 3/2011Kaštieľ Patrovec foto © Imrich Kluka 3/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 301.
[2] https://kastielpatrovec.sk/sk/história (24.5.2021)
[3] www.patrovec.sk (24.3.2013)
[4 - 6] https://kastielpatrovec.sk/sk/história (24.5.2021)
Bibliografia
www.velkahradna.sk
GPS
48.781905, 18.106321
48°0 46' 54.86", 18°0 6' 22.76"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk