Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Petrovany
Iný názov
Petroviany
Lokalita
obec Petrovany, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kaštieľ z roku 1756. [1] Upravili ho v 19. storočí a potom dosť radikálne a nevhodne po roku 1950. [2] Je to dvojpodlažná bloková trojtraktová budova s pôdorysom písmena U s dvoma nárožnými a jedným stredným rizalitom na čelnej fasáde, ktorá je členená pilastrami s iónskou hlavicou a oknami s ušnicovou šambránou, frontónmi a klenákom s mušľou v strede. Hlavný rizalit je zakončený tympanónom. [3] Na prvom poschodí nad vstupom osadili v 19. storočí balkón s kovovou mrežou. Záhradná fasáda má oblý rizalit s malým balkónom. Na niektorých oknách prízemia sa zachovali barokové mreže. [4] Nad vchodom do kaštieľa je letopočet 1756, datujúci vznik stavby. Miestnosti sú zaklenuté pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, stredná časť kupolou. Objekt má manzardovú strechu. [5] V okolí kaštieľa bol krásny a veľký park. Areál barokovo-klasicistického kaštieľa s parkom je situovaný v miernom svahu. Kaštieľ v Petrovanoch slúžil ako poľovnícke sídlo pre grófske rodiny až do roku 1918.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Petrovany – kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 338/1-4) – architektonicko-historický výskum - rok 2020. Autori: Ing. arch. Adriana Klingová, Ing. arch. Peter Kling, Ing. Ľubor Suchý, Ing. Denisa Halajová. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla nie je dobrý. V kaštieli bol dlhé roky umiestnený Ústav sociálnej starostlivosti pre dospelých. Pamiatkový objekt prispôsobili fungovaniu tejto inštitúcie. Zásah kaštieľ značne poškodil. Prostredie v okolí pamiatky je zničené. V parku neďaleko kaštieľa postavili moderný objekt, v ktorom je nový Ústav sociálnej starostlivosti pre dospelých. Jedinečný a rozsiahly park s jazierkom stratil svoju pôvodnú podobu a rozlohu. Kaštieľ je uzatvorený a opustený. Chátra.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Petrovany - jazierko pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2012Petrovany - jazierko pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany - pohľad od Domova sociálnych služieb, ktorý sa nachádza v parku kaštieľa - v popredí záhrada sociálneho zariadenia foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012Kaštieľ Petrovany foto © Viliam Mazanec 6/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 461.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 155.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 461.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky ... s. 155.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 461.
[6] www.pamiatky.sk (13.8.2021)
Bibliografia
www.petrovany.sk
GPS
48.918012, 21.260071
48°0 55' 4.84", 21°0 15' 36.26"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk